Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje

vaspitača "Mihailo Palov" u Vršcu

Akreditovana od strane Akreditacione komisije, registrovana i sa dozvolom za rad.

Početna strana Prethodna strana Sadržaj Kontakt Izdanja/knjige

Pozivnica/Učesnici
AKTUELNOSTI - ispitni rok, raspored, upis, obaveštenja... STUDENTI - nastavni plan, ispitni rokovi, kalendar rada, predmeti... DOŠKOLAVANJE... NAUKA - istorijat, 12. okrugli sto, 13. okrugli sto... SLIKE/PREZENTACIJE... DOKUMENTA - statut, Program rada, informator za studente, izveštaj o radu... PROJEKAT EAR - izveštaji, slike, pozivno pismo... AKREDITACIJA... KONTAKT...

 

 

 

 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА  Михаило Палов

В Р Ш А Ц

  

 

П О З И В Н И Ц А

 

за

 

14. ОКРУГЛИ СТО

 

ПОРОДИЦА КАО ФАКТОР ПОДСТИЦАЊА ДАРОВИТОСТИ

 

  

 

 

 

В Р Ш А Ц

10. јули 2008. године

 

 

ПРОГРАМ РАДА

 

9.00  – 9.30

Пријем учесника

(хотел Villa breg, Горанска бб)

 

9.30 – 9.45

Поздравна обраћања

 

9.45  – 10.15

Импулси за дискусију

академик Јован Ђорђевић

 

10.15 – 10.45

Пауза

 

10.45 – 13.30

Дискусија

 

13.30 – 14.00

Представљање књиге

проф. др Грозданке Гојков

Дидактика даровитих

О књизи ће говорити

академик Босиљка Ђорђевић

 

Саопштење проф. др Ивана Фербежера о специјалистичким студијама на COLANGELO – BELIN BLANK CENTRU, IOWA CITY   

 

14.00

Ручак

 

 

Научни одбор скупа:

 

академик Јован Ђорђевић, Српска академија образовања, Београд;

проф. др Радован Грандић, Филозофски факултет, Нови Сад;

академик Лизика Михуц, Универзитет «Аурел Влајку», Арад, Румунија;

академик Миодраг Милин, Универзитет «Тибискус», Темишвар, Румунија;

проф. др Иван Фербежер, Марибор, Словенија;

проф. др Марјан Блажич, Филозофски факултет, Љубљана, Словенија;

проф. др Стипан Јукић, Трогир, Хрватска;

проф. др Светлана Куртеш, Универзитет у Кембриџу, Велика Британија;

проф. др Љупчо Кеверески, Филозофски факултет, Битољ, Македонија;

 

 

  

 

Организациони одбор:

академик Грозданка Гојков

проф. др Аурел Божин

проф. др Јон Лелеа

проф. др Адријан Негру

др Александар Стојановић

 

        Организациони секретар:

      Биљана Вујасин, проф.

 

 

 

 

 

 

         СКУП ФИНАНСИЈСКИ ПОДРЖАЛИ:

             СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

                  ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ - НОВИ САД

 

 

Učesnici  14. okruglog stola

 

Impulsi za diskusiju:

1. akademik Jovan Đorđević, Beograd

Porodica kao faktor podsticanja darovitosti

 

2. Dr Milica Andevski, Filozofski fakultet, Novi Sad

OBLICI RADA SA RODITELJIMA KOJI IMAJU DAROVITU DECU

3. Dr Snežana Babić-Kekez, Novi Sad

RAZVOJ KOMPETENCIJA RODITELJA ZA  VASPITANJE DAROVITOG DETETA

4. Jolanda Bastalić, Doktorski studij na Odsjeku pedagogije  Filozofskog fakulteta, Zagreb

UDŽBENIK PRIRODE I DRUŠTVA U ČETVRTOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE KAO POVEZNICA OBITELJI I DAROVITOG UČENIKA

5. Mr. sc. Vesna Bedeković, Učiteljski fakultet, Osijek

Mr. sc. Ante Kolak, Filozofski fakultet, Zagreb

SURADNJA RODITELJA DAROVITIH UČENIKA I ŠKOLE I POTPORA LOKALNE ZAJEDNICE

6. Prof. dr Marjan Blažič, Faculty of Education, Ljubljana

CONNECTION BETWEEN FAMILY AND SCHOOL AS A FACTOR OF  THE DEVELOPMENT PROMOTION OF GIFTED AND TALENTED

7. Bokal N., Čad M.,  Bajc J.  in Valenčič Zuljan M. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

KAKO UČITELJI FIZIKE  PREPOZNAJU NADARENE UČENIKE  TE KAKO OCENJUJU PRIHVAĆENOST NADARENIH UČENIKA OD STRANE RODITELJA I ŠKOLSKIH KOLEGA

8. Adrijan Božin, prof. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov”, Vršac

STILOVI VASPITANJA DAROVITIH

9. Dr Aurel A. Božin, Učiteljski fakultet, Beograd

RAZVOJ ODNOSA IZMEĐU RODITELJA I NJIHOVE DAROVITE DECE

10. Prof. dr Gordana Budimir-Ninković, Pedagoški fakultet, Jagodina

SARADNjA PORODICE I ŠKOLE U CILjU MOTIVACIJE DAROVITIH UČENIKA

11. Izvanr. prof. dr . Mara Cotič

Univerza na Primorskem, PEF Koper

MATEMATIČKI NADARENI UČENICI I NASTAVA MATEMATIKE

12. Dr Euđen Činč, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača “Mihailo Palov”, Vršac

PORODICA I PODSTICANjE MUZIČKE DAROVITOSTI U ISTORIJSKOM I DRUŠTVENOM KONTEKSTU – OSVRT NA BIOGRAFIJE SLAVNIH LIČNOSTI

13. Dr Savo Ćebić, Učiteljski fakultet, Beograd; Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov«, Vršac

OTAC, SIN I JEDAN FANTASTIČAN ZADATAK

14. Inspector Dan Silvia, Timisoara

Institutor Radmila Luchici, Timisoara

Director Mîţu Camelia, Timisoara

ROLUL FAMILIEI IN EDUCAREA COPILULUI

15. Prof. dr Mirko Dejić, Učiteljski fakultet, Beograd

Mr Aleksandra Mihajlović, Učiteljski fakultet, Jagodina

ULOGA PORODICE U IDENTIFIKACIJI I RAZVIJANJU MATEMATIČKE DAROVITOSTI KOD DECE

16. Akademik Bosiljka Đorđević, Beograd

MOGUĆNOSTI PORODICE U PODRŽAVANjU NjIHOVE DAROVITE DECE

17. Dr Ivan Ferbežer, Bistrica ob Dravi, Slovenija

OCENJEVALNA LESTVICA STARŠEV ZA ODKRIVANJE POTENCIALNIH TALENTOV

18. Dr Olivera Gajić, Filozofski fakultet, Novi Sad

PORODICA KAO ČINILAC PODSTICANJA DAROVITOSTI I IZBORA ZANIMANJA

19. Akademik Grozdanka Gojkov, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača “Mihailo Palov” Vršac; Učiteljski fakultet Beograd

ISTRAŽIVANJA PORODICE KAO FAKTORA PODSTICANJA DAROVITIH - DOMETI I OGRANIČENJA –

20. Mr Aleksandra Gojkov-Rajić, Učiteljski fakultet, Beograd

ULOGA PORODICE  U POSTIZANJU VRHUNSKIH OSTVARENJA  IZ UGLA ZNAMENITIH PISACA NEMAČKE KNJIŽEVNOSTI

21. Prof. dr Radovan Grandić, Filozofski fakultet, Novi Sad

Milena Letić, dipl.pedagog, Filozofski fakultet, Novi Sad

PORODICA KAO FAKTOR PODSTICANJA DAROVITOSTI

22. Dr Isidor Graorac,  Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad

NOVI ODNOSI IZMEĐU RODITELJA I DECE – USLOV DA DETE BUDE ONO ŠTO  JESTE

23. Mr Gordana Ilić-Marković, Univerzitet u Beču, Austrija

POVEZANOST IZMEĐU  PORODICE I ŠKOLE U PODSTICANJU RAZVOJA NADARENOSTI KOD DECE

24. Prof. dr Stanoje Ivanović, Učiteljski fakultet, Beograd

PORODIČNI USLOVI, SLOBODNO VREME I KREATIVNOST MLADIH

25. Spec.sci Tatjana Jašin-Mojse, OŠ Mladost, Vršac

KULTURNI MILJE PORODICE KAO DETERMINANTA ZA RAZVIJANJE DEČJE KREATIVNOSTI

26. Doc. dr Bisera Jevtić, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Kruševac

STRUKTURA METODE PODSTICANjA DAROVITOSTI U PORODIČNOM VASPITANjU

27. Prof. dr Branko Jovanović, Pedagoški fakultet, Jagodina

SARADNjA PORODICE I ŠKOLE KAO FAKTOR PODSTICANjA DAROVITOSTI UČENIKA

28. Dr Stipan Jukić, Trogir, Hrvatska 

OBRAZOVANJEM DO USPEŠNOG RODITELJSTVA

29. As. univ. drd. Gabriela Kelemen

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială

Universitatea “Aurel Vlaicu”Arad

SPRIJINIREA SUPRADOTAŢILOR PENTRU ACCEDEREA LA EXCELENŢĂ PRIN INTERMEDIUL MENTORATULUI

30. Dr Ljupčo Kevereski, Pedagoški fakultet Bitola, R. Makedonija

PORODICA TALENATA KAO INTRA I INTERAKCIJSKI  STRUKTUIRAN I DINAMIČAN DIZAJN - MOZAIK - FENOMEN

31. Dr Jasmina Klemenović, docent, Filozofski fakultet, Novi Sad

Andre Lucija, saradnik u nastavi, Filozofski fakultet, Novi Sad

PODRŠKA PORODICI U VOĐENJU MUZIČKI DAROVITE DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

32. Dr Mara Knežević, Pedagoški fakultet, Sombor

NEKA RAZMIŠLJANJA O UTICAJU PORODICE NA DAROVITE

33. Mr Ljiljana Krneta, Fakultet za političke i društvene nauke, Banja Luka, RS, BiH

KOMUNIKACIJA U PORODICI - PODSTICAJ DAROVITOJ DJECI

34. Dr Zora Krnjaić, Institut za psihologiju, Beograd

PODSTICANJE I VREDNOVANJE IZUZETNIH ISPOLJAVANJA I POSTIGNUĆA MLADIH U NACIONALNOJ STRATEGIJI  ZA MLADE

35. Prof. dr Radenko S. Krulj, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica

Mr  Zvezdan Arsić,  Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica

OSNOVNE PRETPOSTAVKE I USLOVI ZA RAZVOJ  DAROVITOSTI I KREATIVNOSTI U PORODICI

36. Dr Svetlana Kurteš, Univerzitet u Kembridžu, Odsek za engleski jezik kao strani, Velika Britanija

DVOJEZIČNA PORODICA KAO FAKTOR PODSTICANJA KOGNITIVNOG RAZVOJA DETETA

37. Dr Nataša Lalić-Vučetić, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

POSTUPCI RODITELJA U PODSTICANJU RAZVOJA DAROVITOG DETETA

38. Dr Dušanka Lazarević, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd; Filozofski fakultet, Novi Sad

PORODICA I RAZVOJ MOTIVA POSTIGNUĆA DAROVITIH

39. Prof. dr Jon Lelea, Učiteljski fakultet Beograd; Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Vršac

ULOGA I PODRŠKA RODITELJA U IDENTIFIKACIJI I RAZVOJU MUZIČKI DAROVITE DECE

40. Prof. dr Ileana Magda, Učiteljski fakultet Beograd; Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Vršac

ZNAČAJ VERSKOG VASPITANJA I MEĐUETNIČKE TOLERANCIJE U VIŠEETNIČKOJ PORODICI ZA VASPITANJE DAROVITE DECE

41. Dr Slavica Maksić, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

LIČNE POTREBE RODITELJA I RAZVOJ TALENATA NJIHOVE DECE

42. Mr Dušica Malinić, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

INDIKATORI PORODIČNOG AMBIJENTA RELEVANTNI ZA AKADEMSKI TALENAT

43. Prof. dr Danilo Ž. Marković, Srpska Akademija obrazovanja, Beograd

ULOGA PORODICE U ARTIKULISANJU RAZVOJA DAROVITIH

44. Dr Dragan Martinović, Učiteljski fakultet, Beograd

Branković Dragan, stručni saradnik, Učiteljski fakultet, Beograd

NASTAVA U PRIRODI KAO POSEBAN OBLIK RADA U ŠKOLAMA SA DAROVITOM DECOM

45. Prof. dr Milan Matijević. Učiteljski fakultet u Zagrebu

ICT U STANU KAO POTICAJ DAROVITOJ DJECI

46. Academician Lizica MIHUŢ

Prof. univ. dr. Anton ILICA

Universitatea Aurel Vlaicu Arad, România

MENTALITATE POSTMODERNĂ ŞI EDUCAŢIA ÎN VIITOR

47. Akademik Miodrag Milin, Univerzitet »Tibiskus«, Temišvar, Rumunija

SVOJSTVA PORODICE ZNAČAJNA ZA RAZVOJ POTENCIJALNE DAROVITOSTI

48. Dr Jasmina Milinković, docent, Učiteljski fakultet, Beograd

POLNE RAZLIKE – RODITELjSKO VIĐENjE I PODSTICANjE DAROVITOSTI DECE

49. Dr Jovana Milutinović, Filozofski fakultet, Novi Sad

Mr Slađana Zuković, Filozofski fakultet, Novi Sad

RAZUMEVANJE I RAZVOJ DAROVITOSTI: ZNAČAJ PORODICE

50. Dr Snežana Mirkov, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

ULOGA PORODICE I ŠKOLE U RAZVIJANJU SPOSOBNOSTI ZA UČENJE

51. Prof. dr Milan Nedeljković, Srpska akademija obrazovanja, Beograd

RAZVOJNE PROMENE SAVREMENE SEOSKE PORODICE I NJIHOV UTICAJ NA PODSTICANJE DAROVITOSTI

52. Lector univ. Bianca Negrilă, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad

Relaţia familie – copil supradotat

53. Prof. univ. dr. Iulian Negrilă, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Universitatea de Vest Vasile Goldiş“ Arad

Familia şi copilul supradotat

54. Prof. dr Adrijan Negru, Učiteljski fakultet, Beograd; Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Vršac

ULOGA PORODICE U RAZVOJU LIKOVNO DAROVITE DECE

55. Mr Marinel Negru, Učiteljski fakultet Beograd, Nastavno odeljenje Vršac

RAZVOJ DAROVITE DECE U BILINGVALNOJ PORODICI

56. Prof. dr. Victor Neumann, The West University of Timisoara, Rumunija

ISTORIJSKA PERSPEKTIVA PORODICE U BANATSKOM GRAĐANSKOM DRUŠTVU XIX I XX VEKA

57. Prof. dr Radmila Nikolić, Učiteljski fakultet, Užice

FAKTORI PORODIČNE SREDINE I DAROVITOST DECE

58. Prof. dr Adam Ninković, Pedagoški fakultet, Jagodina

PORODICA I DAROVITA DECA U SISTEMIMA SAVREMENIH VREDNOSTI

59. Mr Viorika Paser, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“, Vršac

DAROVITOST U SISTEMU VREDNOSTI PORODICE

60. Dr Ružica Petrović, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Vršac

UTICAJ RODITELjA NA RAZVOJ DAROVITOSTI

61. Dr Nada Polovina, Institut za pedagoška istraživanja

Dr Blanka Bogunović, Institut za pedagoška istraživanja

SARADNJA RODITELJA I NASTAVNIKA UČENIKA MUZIKE I UČENIKA KOJI  POHAĐAJU REDOVNU ŠKOLU

62. Mr Jelena Prtljaga, Predrag Prtljaga

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“, Vršac

MULTIMEDIJA – SUROGAT RODITELJ

63. mr Vera Ž. Radović, Učiteljski fakultet, Beograd

MAJKE I OČEVI O DAROVITOJ DECI I MLADIMA

64. Prof. dr Borislav Stanojlović, Beograd

PORODIČNA SREDINA – BITAN FAKTOR PODSTICANJA DAROVITOSTI KOD DECE

65. Dr Aleksandar Stojanović, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“, Vršac; Učiteljski fakultet, Beograd

ASPIRACIJE RODITELjA KAO FAKTOR PODSTICANjA DAROVITIH UČENIKA

66. Mr Nataša Sturza-Milić, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov, Vršac

UTICAJ PORODICE NA RAZVOJ MOTORIČKE DAROVITOSTI DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA U ZAVISNOSTI OD POLA

67. Mr Tomislav Suhecki, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“, Vršac

PORODICA I KREATIVNI

68. Mr Slavica Ševkušić, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

Dr Slavica Maksić, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

PORODICA I ŠKOLA: PODSTICANJE KREATIVNE NARACIJE

69. Suzana Težak, prof. ped. in soc. OŠ BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO , Slovenija

KLUB ZA NADARJENE UČENCE OŠ BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO

70. Dr Milan Uzelac,  Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica

DAROVITOST KAO PROJEKCIJA NEOSTVARENOSTI RODITELJSKIH AMBICIJA

71. Prof. dr Nada Vilotijević, Učiteljski fakultet, Beograd

Prof. dr Mladen Vilotijević, Beograd

ULOGA PORODICE U RAZVIJANjU SAMOPOUZDANjA DAROVITE DECE

72. Valerija Večei-Funda, prof. pedagogije, OŠ Ante Starčevića Lepoglava, Hrvatska

PRIČA O VLADIMIRU

73. Valerija Večei-Funda, prof. pedagogije, OŠ Ante Starčevića Lepoglava, Hrvatska

Jelena Portner Pavićević, dipl. psiholog, prof., OŠ Ante Starčevića Lepoglava, Hrvatska

VAŽNOST DOBRE SURADNJE S RODITELJIMA DAROVITIH UČENIKA

74. Biljana Vujasin, prof. pedagogije, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“, Vršac

ANDRAGOŠKI KARAKTER RODITELJSKE LIČNOSTI I PODRŠKA DAROVITOJ DECI

75. Radmila Zeba, prof. Dječji vrtić «Radost», Zagreb, Hrvatska

GOVOR KAO INDIKATOR DAROVITOSTI

76. Zuljan Darjo, UP Pedagoška fakulteta Koper in Varilski inštitut Ljubljana, Slovenija

Valenčič Zuljan Milena, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

POTICANJE TEHNIČKI NADARENIH UČENIKA

 

Početna strana ] Prethodna strana ]

Poslednja izmena: novembar, 2009