Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje

vaspitača "Mihailo Palov" u Vršcu

Akreditovana od strane Akreditacione komisije, registrovana i sa dozvolom za rad.

Početna strana Prethodna strana Sadržaj Kontakt Izdanja/knjige

12. Okrugli sto
AKTUELNOSTI - ispitni rok, raspored, upis, obaveštenja... STUDENTI - nastavni plan, ispitni rokovi, kalendar rada, predmeti... DOŠKOLAVANJE... NAUKA - istorijat, 12. okrugli sto, 13. okrugli sto... SLIKE/PREZENTACIJE... DOKUMENTA - statut, Program rada, informator za studente, izveštaj o radu... PROJEKAT EAR - izveštaji, slike, pozivno pismo... AKREDITACIJA... KONTAKT...

Fotografije

12. 0KRUGLI STO

- naučni skup sa međunarodnim učešćem -

Darovitost, interakcija i individualizacija u nastavi

 Vreme i mesto održavanja:  XII okrugli sto, posvećen tematici darovitosti,  održaće se 16. juna 2006. godine u svečanoj sali Više škole za obrazovanje vaspitača u Vršcu.

 Učesnici: Pored redovnih saradnika, učešće na Okruglom stolu mogu uzeti stručnjaci koji izučavaju fenomen darovitosti i na tom polju imaju zapažene istraživačke radove.

 Prijava učesnika: Svi zainteresovani istraživači mogu naslov i rezime svog rada poslati do 01. maja 2006. god, a rad u celini, na disketi ili na e-mail vsvaskatedrapp@hemo.net do 10. juna 2006. godine. Organizacioni odbor Okruglog stola razmotriće sve dospele radove i do 15. maja 2006. obavestiti prijavljene učesnike o tome da li su im radovi prihvaćeni.

 Propozicije za pisanje rada i rezimea: Radovi treba da budu u elektronskoj verziji pisani u Word-u, vrsta slova Times New Roman, veličina slova: 12, sa obaveznim rezimeom do 150 reči koji sadrži do 7 ključnih reči.

             Kontakt osoba:       Biljana Vujasin

            Kontakt tel/fax:        013/831-628, 013/830-024

 

Početna strana ] Prethodna strana ] Fotografije ]

Poslednja izmena: novembar, 2009