ZBORNIK VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ZA

OBRAZOVANJE VASPITAČA"MIHAILO PALOV"  - VRŠAC

 

 

CIP katalogizacija štampano izdanje

CIP katalogizacija elektronsko izdanje

 

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

"DAROVITI U PROCESU GLOBALIZACIJE"

 

 

Sadržaj:

 

Impresum, uvodne napomene, učesnici skupa

 

I              Impulsi za diskusiju

 

Mirosava Đurišić-Bojanović:

Kreativnost - ključna kompetencija ili emancipatorni potencijal u društvu znanja

Zora Krnjaić:

GLOBALIZACIJA I DAROVITOST

 

II             Saopštenja i diskusija

 

Milica Andevski, Dušan Ristić:

GLOBALIZACIJA – KONZUMERIZAM PROTIV MOGUĆNOSTI IZBORA

Zoran Avramović:

LICE I NALIČJE GLOBALIZACIJSKE DAROVITOSTI

Marjan Blažič:    

THE GIFTED IN THE GRIP OF GLOBALISATION

Blanka Bogunović, Jelena Dubljević, Nina Jovanović:

MUZIČKI DAROVITO DETE: EPILOG

Žana Bojović:

MESTO DAROVITIH U PROCESU GLOBALIZACIJE

Adrijan Božin, Viorika Paser:

Globalizacija i uloga darovitih u očuvanju kulturnog identiteta 

Zorica Cvetanović: 

PERCEPTIVNA STRUKTURA I GOVOR DAROVITIH U PROCESU GLOBALIZACIJE

Mirko Dejić, Savo Ćebić:

STRATEGIJE RADA SA MATEMATIČKI DAROVITOM DECOM U SVETU I KOD NAS

Jovan Đorđević:

PROCES GLOBALIZACIJE I KREATIVNOST

Olivera Gajić, Jovana Milutinović:

VASPITANJE UMETNOŠĆU – EMANCIPATORNI POTENCIJAL U DRUŠTVU ZNANJA

Victoria Gal, Camelia Ciobanu:

Interdisciplinary Learning and reflective writing in the Career Development

Grozdanka Gojkov, Aleksandar Stojanović:

KREATIVNE KARAKTERISTIKE KOGNITIVNOG STILA I METAKOGNICIJA DAROVITIH

Radovan Grandić, Milena Stipić, Marko Carić:

OBRAZOVANJE DAROVITIH U USLOVIMA GLOBALIZACIJE

Stanoje Ivanović:             

GLOBALNE PROMENE I KRIZA OBRAZOVANJA

Bisera Jevtić:     

SOCIJALNA KOMPETENTNOST NASTAVNIKA

Stipan Jukić:      

DAROVITI U GLOBALNOM DEHUMANIZOVANOM DRUŠTVU

Mojca Juriševič, Mirt Nagy:

Motivating the Gifted at School – A Retrospective Analysis

of Gifted Student’s Past Experiences

Ljiljana Kelemen:

RAZVIJANJE KREATIVNIH SPOSOBNOSTI DAROVITIH U NASTAVI JEZIKA

Ljupčo Kevereski:

GLOBALIZACIJATA   PREDNOST ILI HENDIKEP ZA NADARENITE

Ljupčo Kevereski:

Globalization - advantage or disadvantage for the gifted

Mara Knežević:

OBRAZOVANJE I VASPITANJE U PROCESU GLOBALIZACIJE

Ante Kolak, Melita Majcen:

Emocionalne reakcije učenika u nastavnom procesu kao

poticaj razvoju kreativnosti

Ante Kolak, Melita Majcen:

Emotional reactions of pupils as a way of developing creativity in teaching process

Ljiljana Krneta:

DAROVITI I PERCEPCIJA RADNE EFIKASNOSTI NASTAVNIKA

Dušanka Lazarević:

Globalizacija i obrazovanje darovitih

Slavica Maksić:

PUNA SVESNOST I UČENJE S RAZUMEVANJEM

Danilo Ž. Marković:

ZNAČAJ NACIONALNO - KOSMOPOLITSKOG OBRAZOVANJA

I VASPITANJA DAROVITIH ZA ODNOSE TOLERANCIJE U GLOBALNOM DRUŠTVU

Dragan Martinović:

FORMIRANJE KREATIVNOSTI U PROCESU FIZIČKOG VASPITANJA

DAROVITIH UČENIKA

Lizica Mihuț:      

Mijloace externe de îmbogățire a vocabularului. Câteva aspecte

privind influențele slave asupra limbii române

Jovana Milutinović, Slađana Zuković:

OBRAZOVANJE I UČENJE DAROVITIH U KONTEKSTU GLOBALNIH  PROCESA

Bianca Miuța:

Corectitudine şi greşeală. Anacolutul

Milan Nedeljković:

OBRAZOVANJE DAROVITIH  U USLOVIMA GLOBALIZACIJE I HOMOGENIZACIJE KULTURE I OBRAZOVANJA

Viktor Neumann, Miodrag Milin:

REFORMA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI: PROIECTUL ELITELOR INTELECTUALE DIN ROMÂNIA

Viktor Neumann, Miodrag Milin:

REFORMA OBRAZOVANJA: PROJEKAT INTELEKTUALNIH ELITA IZ RUMUNIJE

Radmila Nikolić:               

GLOBALIZACIJA KROZ BOLONJSKI PROCES U VISOKOM OBRAZOVANJU

Adam Ninković, Gordana Budimir–Ninković:

DAROVITI U PROCESIMA GLOBALIZACIJE

Aleksandar M. Petrović:

PRETPOSTAVKE OBRAZOVANJA DUHA U FILOSOFSKOJ ENCIKLOPEDIČNOSTI I GLOBALIZAM

Predrag Prtljaga:              

Global-IT-izacija

Gordana Rostohar:

Prostovoljsko delo kot oblika razvijanja socialne odgovornosti

nadarjenih dijakov

Gordana Rostohar:

Voluntary Work as a Form of the Development of Social Responsibility

of Gifted Students

Dario Saftich:     

Obrazovanje o demokratskom građanstvu širi toleranciju i uvažavanje

među kulturama

Stana Smiljković:             

VASPITAČ I UČITELJ KAO INOVATORI U PREPOZNAVANJU I RAZVIJANJU

KREATIVNIH OSOBINA DECE

Jasmina Starc:  

Čustveno inteligentni učitelj – vodja uspešnega in učinkovitega

vzgojno-izobraževalnega procesa nadarjenih učencev

Buba Stojanović:               

DAROVITI UČENICI U INTEGRATIVNOJ NASTAVI

Nataša Sturza Milić:

UTICAJ DOMINANTNOG DRUŠTVENOG RAZMIŠLJANJA NA VREME UKLJUČIVANJA DECE

U SPORT I RANU SPECIJALIZACIJU

Tomislav Suhecki:

GLOBALIZACIJA I DAROVITI

Maria Agata Timariu:

CONDUITA CREATIVĂ A PROFESORULUI, factor de antrenare şi stimulare

a potenţialului creativ al celor care învaţă

Valerija Večei-Funda, Jelena Portner Pavićević:

KREATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA VRŠNJAČKOG NASILJA KAO ESKALIRAJUĆE POJAVE

PROCESA GLOBALIZACIJE

Mira Vidaković:                

OBRAZOVANJE KAO FAKTOR PRIPREMANJA MLADIH ZA ŽIVOT I RAD U SAVREMENOM DRUŠTVU

Biljana Vujasin:                

DAROVITI I MORALNO VASPITANJE U USLOVIMA GLOBALIZACIJE

Brânduşa Juică, Ileana Magda:

INFLUENŢA GLOBALIZĂRII ASUPRA CULTURII MINORITĂŢII ROMÂNE DIN SERBIA

Branduša Žujka, Ileana Magda:

UTICAJ GLOBALIZACIJE NA KULTURU RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE IZ SRBIJE

 

III           Prikazi knjiga

 

Bosiljka Đorđević:

dr Petar Stojaković: NASTAVNA PITANJA I ZADACI U SVJETLU STVARALAČKIH PROCESA UČENJA

Milan Nedeljković:

dr Bosiljka Đorđević i dr Jovan Đorđević: SAVREMENI PROBLEMI DRUŠTVENO-MORALNOG VASPITANJA