ZBORNIK VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ZA

OBRAZOVANJE VASPITAČA"MIHAILO PALOV"  - VRŠAC

 

 

CIP katalogizacija štampano izdanje

CIP katalogizacija elektronsko izdanje

 

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

"DAROVITI I MORALNOST"

 

 

Sadržaj:

 

Impresum, uvodne napomene, učesnici skupa

 

I      Impulsi za diskusiju

 

Gabriela Kelemen:

Educaţia supradotaţilor şi câteva probleme de etică (The gifted children and some ethical issues)

 

Ivan Ferbežer:

Konfluentni ali sotočni model moralnega oblikovanja nadarjenih učencev

 

Ljupčo Kevereski:

Refleksije moralnih dimenzija darovitih neizbežan diskurs u razvoju društva

 

Aleksandar Stojanović:

MORALNO VASPITANjE DAROVITIH –  POTREBE, PROBLEMI, DILEME, MOGUĆNOSTI

 

 

II    Saopštenja i diskusija    

 

Milica Andevski, Željko Vučković:

DAROVITI U DISKURSU DIGITALNOG OPTIMIZMA I NIHILIZMA

 

Radovan Antonijević:

ČINIOCI INTERNALIZACIJE SISTEMA VREDNOSTI KOD DAROVITIH

 

Jasmina Arsenijević, Jovana Pražić:

ETIČKE DIMENZIJE E-OBRAZOVANJA

 

Zoran Avramović:

KRIZA MORALA U SRPSKOM DRUŠTVU I OBRAZOVANjU I «MORALNO DAROVITA LIČNOST»

 

Snežana Babić-Kekez:

ULOGA I ZNAČAJ PORODICE ZA RAZVOJ DUHOVNE INTELIGENCIJE

 

Ana Ban:

DAROVITE „RAZBIJAČICE OKOVA

 

Blanka Bogunović, Jelena Dubljević, Tijana Mirović, Ljiljana Dubljević:

PREFERENCIJE ŽIVOTNIH STILOVA  KAO POKAZATELJI VREDNOSNIH ORIJENTACIJA MLADIH MUZIČARA

 

Žana Bojović, Danijela Vasilijević:

RAZVOJ MORALNE SVESTI DAROVITIH UČENIKA

 

Milica Bošković:

MOBING U AKADEMSKOJ SREDINI – OBLIK DISKRIMINACIJE I PUT KA MORALNOJ ANOMIJI

 

Ljiljana Lj. Bulatović,  Goran Bulatović, Olja Arsenijević:

Etičke implikacije naprednog učenja putem digitalnih medija

 

Savo Ćebić, Mirko Dejić, Krstivoje Špijunović:

GENIJALNI MATEMATIČARI  I  MORALNOST

 

Zorica Cvetanović: 

ULOGA KNjIŽEVNIH TEKSTOVA U FORMIRANjU VREDNOSNIH SISTEMA DAROVITIH

 

Bosiljka Đorđević:

 "NIJE ZLATO SVE ŠTO SIJA"

 

Jovan Đorđević:

TALENTOVANI UČENICI: VREDNOSTI I MORALNO VASPITANJE

 

Rajko Djurić:

Darovitost i moralnost u društveno-istorijskom kontekstu

 

Ivan Ferbežer:

SPIRITUALNA SENZITIVNOST NADARJENIH OTROK

 

Ivan Ferbežer:

IMPLIKACIJE ČLOVEKOVIH PRAVIC NA IZOBRAŽEVANJE NADARJENIH

 

Olivera Gajić, Biljana Lungulov:

UTICAJ MASOVNIH MEDIJA NA MORALNE VREDNOSTI DAROVITIH

 

Marta Gal:

Moralno vaspitanje učenika koji stižu iz različitih socijalnih sredina

 

Vladimir Glagolev:  

Соотношение нравственных норм и целей в творческой деятельности

 

Grozdanka Gojkov:

MORALNOST I USPEH DAROVITIH STUDENATA

 

Aleksandra Gojkov-Rajić:

Darovitost i etičnost u nemačkoj drami 19. veka

 

Radovan Grandić:

MORALNOST I IZUZETNOST

 

Valentina Gulevska:

FILOZOFSKITE ASPEKTI VO POIMANjETO NA MORALNIOT RAZVOJ NA NADARENITE

 

Anton Ilica:

PSIHOLOGIA DE GRUP ŞI DINAMICA GRUPURILOR

 

Violeta Januševa:

NADARENITE UČENICI, NASTAVATA PO MAKEDONSKI JAZIK I LITERATURA I MORALOT

 

Stipan Jukić:

MORAL IZMEĐU IDEALA I STVARNOSTI

 

Gabriela Kelemen:

IDENTIFICATION OF HIGHLY GIFTED CHILDREN

 

Ljiljana Kelemen:

Idejni i etički smisao književno-umetničkih dela u pripremnom predškolskom periodu kao podsticaj i razvoj morala darovitih

 

Miroslava Kojić, Zagorka Markov:

STUDIJA SLUČAJA LIKOVNO DAROVITOG DETETA

 

Zora Krnjaić:

ODGOVORNOST ZA PROFESIONALNI RAZVOJ

 

Slavica Maksić i Zoran Pavlović:

VREDNOSNI PROFIL DRUŠTVENE ELITE U SRBIJI

 

Jelena Maksimović:

KVALITATIVNI PRISTUP U ISTRAŽIVANjU MORALNE DAROVITOSTI

 

Danilo Ž. Marković:

OBRAZOVANjE DAROVITIH I SOCIJALNA PRAVDA

 

Dragan Martinović, Vladica Andrejić, Ivan J. Marković, Borislav Predojević:

Odgovornost prema darovitosti kroz odgovornost prema drevnoj igri:

Studija slučaja jednog mladog šahiste

 

Milan Matijević:

DAROVITI U POLITIČKOM PLURALIZMU I NOVOM MULTIMEDIJSKOM OKRUŽENJU

 

Lizica Mihuț:

LIMBA ROMÂNĂ UTILIZABILĂ PENTRU EXERCIŢIUL DIDACTIC

 

Tanja Nedimović:

Kognitivno – razvojni pristup moralnom vaspitanju darovite dece:  prednosti i ograničenja

 

Radmila Nikolić, Vera Ž. Radović:

PREFERENCIJE VREDNOSTI DAROVITIH UČENIKA

 

Adam Ninković, Gordana Budimir–Ninković:

STILOVI ŽIVOTA I MORALNOST DAROVITIH

 

Viktor Neumann, Miodrag Milin:

UNIVERSITATEA SECOLULUI 21

 

Polonca Pangrčič:

Je uporaba ocenjevalnih lestvic etična?

 

Milena Pejčinovska:

POGODNATA KLIMA VO REGULARNITE ODDELENIJA I MORALNATA ČUVSTVITELNOST NA NADARENITE UČENICI

 

Aleksandar M. Petrović:

Problematika darovitosti i moralnosti u filosofskom obrazovanju, sa osvrtom na studije filosofije na Kosovu i Metohiji

 

Predrag Prtljaga:

MORALNE DILEME DAROVITIH – OD NOBELA DO GEJTSA

 

Olivera Radović, Danijela Kulić:

POVEZANOST KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI I VREDNOSNIH PRIORITETA MLADIH

 

Jelena Rakić, Ranko Rajović, Mladen Dumanović:

NOVI KVALITET NTC PROGRAMA?

 

Dario Saftich:

Darovitost i društvena sposobnost

 

Zoran Savić, Marko Popović, Ivan Šćepanović:

Darovitost i etički principi u sajber svetu

 

Mimoza Serafimova:

Intellectual and Moral Complexity of learning and teaching

 

Маргарита Силантьева:

Автономия морали как творческое усилие одаренной личности: образовательные

вызовы глобализации и «ответы» национальных педагогик

 

Stana Smiljković:

Darovitost učenika u tumačenju etičnosti teksta srpskih poslovica

 

Dragica  Stanojlović:

DILEME VEZANE ZA POKUŠAJE EGZAKTNOG DEFINISANJA POJMOVA MORALNOSTI  I DAROVITOSTI

 

Jasmina Starc:

GIFTED EMPLOYEES IN THEIR WORKING ENVIRONMENT

 

Milena Stipić:

ETIČKE DIMENZIJE VISOKIH SPOSOBNOSTI

 

Buba Stojanović:

Basna u funkciji razvoja moralnosti i podsticanja kreativnosti učenika

 

Ljubivoje Stojanović:

Stvaralačka odgovornost darovitih u biblijskom kontekstu

 

Nataša Sturza Milić, Goran Šekeljić:

Primena nedozvoljenih sredstava u radu sa motorički darovitom decom – jedan oblik dehumanizacije sporta

 

Tomislav Suhecki:

Daroviti i moral

 

Jove Dimitrija Talevski:

Učilištata i nivnata uloga vo razvojot na moralnoto vospitanie na nadarenite učenici

 

Olgica Tomić:

DAROVITI I ETIČNOST

 

Valerija Večei-Funda, Jelena Portner Pavićević:

NEUSKLAĐENOST ČIMBENIKA RAZVOJA MORALNOG PONAŠANJA DAROVITIH UČENIKA

 

Mira Vidaković:

MORALNOST DAROVITIH U SAJBER PROSTORU

 

Nada Vilotijević:

KRITIČKO-EMANCIPATORSKI PRISTUP RAZVIJANjU MORALNIH VREDNOSTI DAROVITIH

 

Biljana Vujasin: 

MORALNA DIMENZIJA DAROVITOSTI – SIMEDONIJA

 

Miodrag V. Vuković:

ZLOUPOTREBA DAROVITOSTI

 

Žaneta Zdravkovska:

Ulogata na učilišteto i drugite vospitno-obrazovni faktori vo formiranjeto na vrednosnite sistemi i moralniot razvoj. Oblikuvanje na vrednostite na nadarenite

 

Slađana Zuković, Jovana Milutinović:

VREDNOSTI U OBRAZOVANJU DAROVITIH

 

 

III   Prikaz knjigе

 

Tanja Nedimović:

Ljupče Kevereski, Jasmina Starc: Psihologija komunikacije