ZBORNIK VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA

ZA VASPITAČE "MIHAILO PALOV"  - VRŠAC

 

 

CIP katalogizacija štampano izdanje

CIP katalogizacija elektronsko izdanje

 

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

"METODOLOŠKI PROBLEMI ISTRAŽIVANJA DAROVITOSTI"

 

 

Sadržaj:

 

Impresum, uvodne napomene, učesnici skupa

 

I              Impulsi za diskusiju (prezentacija)

 

Slavica Ševkušić:

Status kvalitativnih istraživanja u oblasti obrazovanja darovitih

 

II             Saopštenja i diskusija   

 

Milica Andevski, Željko Vučković, Jasmina Arsenijević:

Modeli integracije metoda u istraživanju darovitostiDAROVITI U DISKURSU

 

Radovan Antonijević:

Postignuće darovitih učenika u okviru studije TIMSS

 

Ana Ban, Sofija Vrcelj:

Kako prepoznati nadarenog učenika?

 

Blanka Bogunović, Gordana Karan i Jelena Dubljević:

Veštine izvođenja kao pokazatelji razvoja muzički darovitih

 

Euđen Činč:

Kompetencije vaspitača i mogući uzroci pogrešnih metodoloških pristupa identifikaciji muzički darovite dece

 

Mirko Dejić, Krstivoje Špijunović, Savo Ćebić:

Nestandardni zadaci u funkciji identifikacije matematičkih sposobnosti

 

Stela Dragulin:

Child Prodigies: Giftedness and Intelligence

 

Loredana Drobot:

Counseling parents with gifted children

 

Bosiljka Đorđević:

Faktori (ne) uspeha darovitih i kreativnih žena - Metodologija procenjivanja i ocenjivanja

 

Jovan Đorđević:

metodološkA istraživanja društveno - moralnoG razvojA i vaspitanjA darovitih

 

Ivan Ferbežer:

EKSPERIMENTI IN IZKUŠNJE O SOCIALNIH KOMPETENCAH NADARJENIH OTROK

 

Gabriela-Felicia Georgevici:

Gifted education – a challenge for contemporary school

 

Vladimir Glagolev:

Одаренность сквозь призму макрокультурных установок личности

 

Grozdanka Gojkov:

Metateorijski koncepti i proučavanje metakognicije darovitih

 

Ljiljana Krneta, Emina Simunić:

Podsticanje emocionalne kompetentnosti darovitih učenika u školi

 

Zora Krnjaić:

Izazovi istraživanja darovitosti u ekološki validnom kontekstu

 

Dušanka Lazarević:

Identifikovanje darovitosti učenika – Oslonci u Blumovoj taksonomiji

 

Slavica Maksić, Mirosava Đurišić-Bojanović:

PREGLED ISTRAŽIVANjA O IMPLICITNIM TEORIJAMA KREATIVNOSTI

 

Jelena Maksimović:

KVALITATIVNA STUDIJA SLUČAJA U ISTRAŽIVANJIMA DAROVITOSTI

               

Danilo Ž. Marković:

SOCIJALNA EKOLOGIJA I METODOLOŠKI PROBLEMI ISTRAŽIVANjA OBRAZOVANjA I USMERAVANjA DAROVITIH

 

Tanja Nedimović:

Podbacivanje darovitih – mogućnosti i ograničenja kvantitativnih istraživanja

 

Lavinia Niţulescu, Alina Vişan:

THE IMPACT OF GROUP EXERCISES ON CREATIVITY

 

Dario Saftich:

Nadarenost i princip neodređenosti

 

Маргарита Силантьева:

Методологические основания определения границ одаренности и возможностей ее диверсификации в свете подходов современной философии культуры

 

Dragica Stanojlović:

METODOLOŠKE SPECIFIČNOSTI  U PROUČAVANJU SOCIJALIZACIJE DAROVITE DECE

 

Milena Stipić, Radovan Grandić:

Novi tokovi u istraŽivanju darovitosti

 

Petar Stojaković:

Postupak meta-analize i proučavanje povezanosti  varijabli reda rođenja i darovitosti (kreativnosti)

 

Aleksandar Stojanović:

Metodološka ograničenja u proučavanju moralnosti darovitih UČENIKA

 

Ljubivoje Stojanović:

Istraživanje darovitosti kao kreativne različitosti u teološkom kontekstu  

 

Nataša Sturza Milić:

Provera metrijskih karakteristika baterije motoričkih zadataka za identifikaciju motorički darovite dece

 

Tomislav Suhecki:

Metode u identifikaciji likovne darovitosti

 

Aleksandra Šindić, Ranko Rajović, Nenad Suzić:

Primjena NTC sistema učenja u početnom muzičkom opismenjavanju

 

Krstivoje Špijunović, Milenko Kundačina, Sanja Maričić:

Metodološki problemi proučavanja darovitosti za matematiku

 

Uroš V. Šuvaković:

Biografski metod (metod životne priče) u istraživanju darovitosti

 

Jasminka Zloković, Petra Polić:

Obitelj kao (ne)poticatelj nadarenog djeteta

 

Slađana Zuković, Jovana Milutinović:

METODOLOŠKI ASPEKTI ISTRAŽIVANJA PORODICE KAO SREDINSKOG FAKTORA RAZVOJA DAROVITOSTI

 

Snežana Babić-Kekez:

AKCIONA ISTRAŽIVANJA U FUNKCIJI PLANIRANJA RADA SA DAROVITIM STUDENTIMA

 

Mojca Juriševič, Janez Vogrinc:

 Current methodological issues in identification of gifted students in Slovenia

 

Valerija Večei-Funda, Jelena Portner Pavićević:

DAROVITOST, KREATIVNOST I HUMOR

 

Biljana Vujasin:

Metodološke specifičnosti prepoznavanja darovitosti u posebnoj populaciji („hendikepirani daroviti“)

 

 

 

III           Prikaz knjigе

 

Ivan Ferbežer:

Talenti 2000-2010, podsticaji darovitim učenicima i učenicama nagrađivanjem i promovisanjem njihovih postignuća. Uredila dr Olgica Tomić, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Novi Sad, 2012.