ZBORNIK VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA

ZA VASPITAČE "MIHAILO PALOV"  - VRŠAC

 

 

CIP katalogizacija - štampano izdanje

CIP katalogizacija - elektronsko izdanje

 

 

21. OKRUGLI STO

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

DAROVITI I DIDAKTIČKA KULTURA

 

 

 

Sadržaj:

 

Impresum, uvodne napomene, učesnici skupa

 

I Impulsi za diskusiju

 

Petar Stojaković: VASPITNI STILOVI I RAZVOJ DAROVITOSTI I KREATIVNOSTI

Аnte Kolak: DAROVITI UČENICI U DIDAKTIČKOJ KULTURI

 

II Saopštenja i diskusija

 

Milica Andevski, Jasmina Arsenijević, Mira Vidaković: OD DIDAKTIČKIH ORIJENTACIJA MODERNE I POSTMODERNE KA DIDAKTICI U KRIZI

Snežana Babić Kekez: RAD SA DAROVITIM STUDENTIMA INDIVIDUALIZIRANIM INSTRUKTIVNIM MODELOM

Гордана Будимир-Нинковић, Александар Јанковић: УЛОГА НАСТАВНИКА У ПОДСТИЦАЊУ РАЗВОЈА ДАРОВИТИХ УЧЕНИКА

Jelena Cvetković, Miomira Đurđanović: INOVACIJSKI MODELI SAVREMENE NASTAVE KAO PODSTICAJ RAZVOJA DAROVITOSTI – OPCIJA ILI NEOPHODNOST

Ивана Ђорђев: ТЕМАТИКА ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА КАО ИНДИКАТОР ДИДАКТИЧКЕ КУЛТУРЕ ШКОЛЕ

Вук Ђорђевић: KЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЕДИЈИ

Ivan Ferbežer: POUČEVANJE NADARJENIH UČENCEV O VIŠJIH PSIHIČNIH PROCESIH

Владимир Глаголев: СМЕНА ПРИОРИТЕТОВ РОССИЙСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ И СФЕРА ПОДГОТОВКИ ТВОРЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ

Grozdanka Gojkov: DAROVITI U DIDAKTIČKOJ KULTURI POSTMODERNE

Aleksandra Gojkov Rajić, Jelena Prtljaga: ZNAČAJ DIGITALNIH TEHNOLOGIJA ZA PODSTICANJE SAMOREGULISANOG UČENJA KOD DAROVITIH KROZ SADRŽAJE STRANOG JEZIKA

Bisera Jevtić:   DAROVITI – ŽRTVE VERBALNOG VRŠNJAČKOG NASILJA

Нинослав Качарић: ДОПРИНОС ВЕРСКЕ НАСТАВЕ РАЗВОЈУ РЕЛИГИОЗНЕ ДАРОВИТОСТИ МЛАДИХ

Љиљана Келемен: ПОДСТИЦАЊЕ МИСАОНИХ ПРОЦЕСА У НАСТАВИ ГРАМАТИКЕ

Љупчо Кеверески: РАЗВОЈНО-ДИНАМИЧКИТЕ ФАКТОРИ ЗА ПОЈАВА И ОСТВАРУВАЊЕ НА ВРВНИ НАУЧНИ ПЕРФОРМАНСИ

Slavica Komatina: PRISTUP KVALITETNOM OBRAZOVANJU POTENCIJALNO DAROVITE DECE KOJA POTIČU IZ SOCIJALNO DEPRIVIRANIH SREDINA

Ljiljana Krneta, Gabrijela Bundalo: PERCEPCIJA SADAŠNJOSTI I VIZIJA BUDUĆNOSTI DAROVITIH UČENIKA

Zora Krnjaić, Tijana Maksimović: OČEKIVANJA AKADEMSKI DAROVITIH STUDENATA OD PROGRAMA STRUČNE PRAKSE

Slavica Maksić, Jelena Pavlović: KREATIVNI PROCES I DIZAJNIRANJE PODRŽAVAJUĆE DIDAKTIČKE KULTURE U VRTIĆU I U ŠKOLI

Душан Марковић: ПОТРЕБА И ЗНАЧАЈ НООСФЕРНОГ ОБРАЗОВАЊА ДАРОВИТИХ

Данило Марковић: ПРИЛОГ РАЗМАТРАЊУ ОБРАЗОВАЊА ДАРОВИТИХ ЗА РАЗВИЈАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕНЕ У ДРУШТВУ

Radmila Palinkašević, Jasmina Stolić: RAZVOJ MUZIČKE I JEZIČKE DAROVITOSTI U SAVREMENOJ DIDAKTIČKOJ KULTURI

Jovana Pavlović, Marina Mijatović: USPOSTAVLJANJE I RAZVOJ PARTNERSKIH ODNOSA U NASTAVI IZ UGLA DAROVITIH

Александар Петровић: РЕФЛЕКСИВНО МИШЉЕЊЕ КАО ОБЕЛЕЖЈЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ У АКТУЕЛНИМ ДИДАКТИЧКИМ ПАРАДИГМАМА

Маргарита Силантјева: ФОРМИРОВАНИЕ АБСТРАКТНОГО МЫШЛЕНИЯ КАК ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Александар Стојановић: ПОЛОЖАЈ ДАРОВИТИХ УЧЕНИКА У САВРЕМЕНОЈ ДИДАКТИЧКОЈ КУЛТУРИ

Љубивоје Стојановић: ПРИМЕЊЕНА ТЕОЛОГИЈА КАО ЕЛЕМЕНТ ДИДАКТИЧКЕ КУЛТУРЕ У РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ

Наташа Стурза Милић, Тања Недимовић: ИСТРАЖИВАЊЕ ОДНОСА МОТОРИЧКЕ ДАРОВИТОСТИ И ОПШТЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ – ДИДАКТИЧКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ

Tомислав Сухецки: DIDAKTIČKA SREDSTVA I PODSTICANJE DAROVITOSTI

Slavica Ševkušić, Jelena Stevanović: JEZIČKA KREATIVNOST U TEMATSKIM NARATIVIMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

Даница Веселинов, Снежана Пртљага, Александар Игњатовић: ХЕУРИСТИЧКИ ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКИ АСПЕКТИ ПОДСТИЦАЊА МЕТАКОГНИТИВНИХ СТРАТЕГИЈА УЧЕЊА ДАРОВИТИХ УЧЕНИКА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

 

III Prikaz knjigе

 

Grozdanka Gojkov: ACADEMICIAN VICTOR NEUMANN: HISTORY OF BANAT – STUDIES OF SPECIFIC FEATURES OF BORDERING REGION

Aleksandra Gojkov Rajić: PRIKAZ PUBLIKACIJE VIKTORA NOJMANA “DIE INTERKULTURALITÄT DES BANATS”

 

In memoriam