ZBORNIK VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA

ZA VASPITAČE MIHAILO PALOV  - VRŠAC

 

CIP katalogizacija

 

23. OKRUGLI STO

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

DAROVITOST I KREATIVNI PRISTUPI UČENJU

 

TEMATSKI ZBORNIK 

 Sadržaj:

 

Impresum, uvodne napomene, učesnici skupa

 

I Impulsi za diskusiju


Dean Iliev: Akciona istraživanja kao strategija učenja darovitih učenika

Natasa Sturza Milić: Kreativni pristupi učenju – paradigme i perspektive


II Saopštenja i diskusija

 

Milica Andevski, Jasmina Arsenijević, Mira Vidaković: ŠTA U UČENJU STVARNO DELUJE?

Anica Arsić: RITMIČKE VEŠTINE KAO PODSTICAJ RAZVOJA MUZIČKE DAROVITOSTI

Vesna Barzut: SINDROM UNUTRAŠNJE DISINHRONIJE DAROVITIH, POSLEDICE I IMPLIKACIJE NA OBRAZOVANJE DAROVITIH

Гордана Будимир-Нинковић, Ненад Стевановић: СТИЛОВИ УЧЕЊА ДАРОВИТИХ – ПЕДАГОШКА ЧИЊЕНИЦА ИЛИ МИТ

Миросава Ђуришић-Бојановић: ЗНАЊЕ, РУТИНE И ИНОВАЦИЈЕ

Ivan Ferbežer: ALI SI TALENTI ŽELIJO SVOJE LASTNE UČNE IZBIRE

В. С. Глаголев: ТВОРЧЕСТВО В ПАРАДИГМЕ ПОСТМОДЕРНА

Grozdanka Gojkov: METAKOGNICIJA KAO SPONA IZMEĐU KOGNITIVNOG STILA DAROVITIH STUDENATA I DIDAKTIČKIH STRATEGIJA

Ljiljana Grujić: PLURALISTIČKI PRISTUPI DRUŠTVA, NASTAVNIKA I DAROVITIH PREMA DAROVITOSTI

Biljana Joksimović: ORGANIZACIJA DODATNE NASTAVE – PODRŠKA RAZVOJU DAROVITIH UČENIKA

Наталија Јовић: САМОСТАЛНО ВОЂЕНО ВЕЖБАЊЕ – ПУТ КА КВАЛИТЕТНИЈОЈ ИНТЕРПРЕТАЦИЈИ

Љиљана Келемен Милојевић, Ивана Ђорђев: ПОДСТИЦАЊЕ ЈЕЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И УЧЕНИКА ПРИМЕНОМ ПАРАДИГМАТСКИХ ИГАРА

Славица Коматина:  РАЗВИЈАЊЕ ДАРОВИТОСТИ КРОЗ КРЕАТИВНО УЧЕЊЕ О ДРУШТВУ

Зорица Ковачевић, Александар Стојановић: ИМПЛИЦИТНЕ ТЕОРИЈЕ БУДУЋИХ ВАСПИТАЧА И УЧИТЕЉА О КРЕАТИВНОСТИ

Zora Krnjaić: POZITIVAN RAZVOJ MLADIH: PODSTICAJ RAZVOJU KREATIVNOSTI

Milijana Lazarević, Marija Malović: UTICAJ RAZLIČITIH EPISTEMOLOŠKO-METODOLOŠKIH ISTRAŽIVAČKIH PRISTUPA NA OBLIKOVANJE TEORIJSKIH OSNOVA OBRAZOVANJA DAROVITIH

Slavica Maksić: KAKO BUDUĆI PEDAGOZI VIDE KREATIVNO UČENJE

Jelena Maksimović, Jelena Osmanović: AKCIONA ISTRAŽIVANJA I METATEORIJSKA PITANJA KREATIVNIH PRISTUPA UČENJU I POUČAVANJU DAROVITIH STUDENATA

Мирча Маран, Милена Јовишић: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНА УЛОГА ЗАВИЧАЈНИХ ЗБИРКИ, ЛОКАЛНИХ МУЗЕЈА И ГАЛЕРИЈА У РАДУ СА ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ И ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Nikola Mijanović: TEORIJSKO ODREĐENJE, OTKRIVANJE I IDENTIFIKOVANJE DAROVITIH UČENIKA

Radmila Nikolić, Danica Veselinov: METAKOGNITIVNI ALATI I KREATIVNI PRISTUPI UČENJU DAROVITE DECE PREDŠKOLSKOG I MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA

Mirjana Nikolić, Željko Nikolić, Siniša Subotić: ILUSTRACIJA MODELA PODRŠKE DAROVITOSTI U OBLASTI PROGRAMIRANJA

Александра Павић Панић: УЧЕЊЕ ЕНГЛЕСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА КРОЗ ИГРОЛИКЕ АКТИВНОСТИ

Jelena Prtljaga, Aleksandra Gojkov Rajić: STRANI JEZIK I MULTIMODALNI PRISTUP KREATIVNOM POUČAVANJU I UČENJU DAROVITIH

Snežana Prtljaga: PRIMENA OTKRIVAČKE METODE U OBLASTI UPOZNAVANJA OKOLINE NA JASLENOM UZRASTU KAO KREATIVNI PRISTUP UČENJU

М. В. Силантьева: «ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» В СТРУКТУРЕ ОБУЧЕНИЯ: ФИЛОСОФСКО-     КУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ

Љубивоје Стојановић, Вера Ж. Радовић: ПОДСТИЦАЊЕ СОЛИДАРНОСТИ ДАРОВИТИХ УЧЕНИКА У НАСТАВИ

Jasmina Stolić, Radmila Palinkašević: DIDAKTIČKE STRATEGIJE I METODE PODSTICANJA RAZVOJA MUZIČKOG I JEZIČKOG STVARALAŠTVA I KREATIVNOSTI KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Nataša Sturza Milić, Tanja Nedimović, Miran Muhič: ISTRAŽIVANJE KREATIVNE METASPOZNAJE STUDENATA U MOTORIČKOM DOMENU

Tomislav Suhecki: ESTETSKA KOMPONENTA KAO RAZLIČITI, SPONTANI KVALITET

Александра Томић, Ана Самарџић: ЕПСКА ПЕСМА „ЗИДАЊЕ СКАДРА” У РАДУ СА СТРАНИМ СТУДЕНТИМА

Отилиа Велишек-Брашко, Тамара Милошевић: ИГРА КАО МЕТОД ПОДСТИЦАЊА СТВАРАЛАШТВА

Dragana Veljković Stanković, Jelena Stojiljković: ЧОВЕК И БИЉКА –ФИТОНИМИЈА КАО ИСХОДИШТЕ ИНТЕГРАТИВНЕ НАСТАВЕ

Loredana – Ileana Vîşcu,  Ramona Răducan, Cornelia-Ecaterina Cornean: DIDACTIC STRATEGIES AND METHODS OF CREATIVITY DEVELOPMENT FOR GIFTED CHILDREN

 

III Promocija publikacije

 

Грозданка Гојков: Часопис Истраживање у педагогији = Research in pedagogy.

Београд: Српска академија образовања;

Вршац: Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“