ZBORNIK VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA

ZA VASPITAČE MIHAILO PALOV  - VRŠAC

 

CIP katalogizacija

 

26. OKRUGLI STO

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

DAROVITI: LIČNA I SOCIJALNA PERSPEKTIVA

 

TEMATSKI ZBORNIK 

 Sadržaj:

 

Impresum, uvodne napomene, učesnici skupa

I Radovi
 
Milica Andevski, Branislav Banić,  Mira Vidaković Jasmina Arsenijević: NEOLIBERALNA PERSPEKTIVA OBRAZOVANJA I PITANJE DAROVITIH
Ivana Đorđev, Ljiljana Kelemen Milojević, Ivana Mitrović Đorđević: POLOŽAJ I ULOGA DAROVITIH U BUDUĆNOSTI IZ PERSPEKTIVE STUDENATA
Aleksandra Gojkov Rajić, Jelisaveta Šafranj, Grozdanka Gojkov, Aleksandar Stojanović: MOTIVACIONE STRATEGIJE KAO FAKTOR USPEHA AKADEMSKI DAROVITIH STUDENATA
Radovan Grandić: STIMULIŠUĆI FAKTORI KONTEKSTA I KREATIVNOST DAROVITIH
Jovana Joković: DAROVITO DETE I SOCIJALNA SREDINA
Snežana Babić-Kekez, Bojana Perić Prkosovački: DUALNO OBRAZOVANJE I DAROVITI
Ljiljana Krneta, Ljiljana Gomerčić: DAROVITI - IZMEĐU ZAKONSKE REGULATIVE I PRAKSE
Zora Krnjaić: DOBROBIT POJEDINCA U ZAJEDNICI: RAZUMEVANJE DAROVITOSTI IZ LIČNE I SOCIJALNE PERSPEKTIVE
Dijana Krstić: NASTAVNIK KAO VAŽAN ČINILAC RAZVOJA DAROVITOSTI KOD UČENIKA
Nikola Mijanović: DAROVITOST I KOMPETENTNOST NASTAVNIKA U FUNKCIJI RAZVOJA NADARENIH UČENIKA
Bojana Perić Prkosovački, Snežana Babić-Kekez: SLOBODNO VREME I DAROVITOST
Nikola Simonović: PRIMENA SAVREMENIH MODELA I SISTEMA NASTAVE U CILJU INOVIRANJA RADA SA DAROVITIM UČENICIMA
Бриндуша Жујка: ЧАСОПИС „BUCURIA COPIILOR”/ ДЕЧЈА РАДОСТ“ И РАЗВОЈ КРЕАТИВНОСТИ НА ПРЕДШКОЛСКОМ И МЛАЂЕМ ШКОЛСКОМ УЗРАСТУ
Славица Максић, Сања Грбић: ШТА ИНТЕРЕСУЈЕ НАШУ ДЕЦУ И ЗАШТО ТО НИЈЕ ШКОЛА
Nataša Sturza Milić, Tanja Nedimović, Milivoj Višacki:  FIZIČKO I MENTALNO ZDRAVLJE DAROVITE DECE
Marija Aleksandrović: IZAZOVI I PERSPEKTIVE ROMSKOG JEZIKA KROZ IZBORNI PREDMET: ROMSKI JEZIK SA ELEMENTIMA NACIONALNE KULTURE


 
II Zbornik rezimea u jednoj svesci - sadržaj u
Impresum, uvodne napomene, učesnici skupa

III Obraćanja učesnika i završna reč organizatora