Posledice emocionalnog zlostavljanja dece u porodici

Nasilje postoji u skoro svakom području čovekovog života. Zastrasujuća je činjenica da su deca žrtve zlostavljanja unutar porodice. Ovaj oblik porodične patologije preživljavaju mnogi dečaci i devojčice na svim kontinentima, u svim državama sveta, na svim ekonomskim nivoima i u svim etnickim grupama.
Na žalost deca zlostavljanje doživljavaju u sopstvenom domu, često od rodjenja. Mnogi ljudi pate zbog pretrpljenog zlostavljanja u detinjstvu i ako se to traumatično iskustvo ne identifikuje i ne leči, emocionalne i bihejvioralne posledice mogu biti trajne. Posledice najčešće odmah vidljive, nego se ispoljavaju posle sistematskog zlostavljanja deteta u dužem periodu.
Teorijska razmatranja i istraživanja ukazuju da psihičko zdravlje odrasle osobe zavisi od nasleđa i uslovima u kojima se određena osoba razvijala kao dete.
Zato Kuburić Z. u knjizi ,,Porodica i porodično zdravlje dece” ističe:“Zato ako ne možemo direktno da utičemo na genetsku strukturu dece,možemo da obezbedimo sredinu koja ce pozitivno uticati na očuvanje zdravlja dece.“ Zdrava porodična sredina je jedina pogodna za normalni razvoj ličnosti deteta. To je sredina u kojoj postoji medjusobno poverenje, razumevanje,ljubav, kako između roditelja tako i između roditelja i dece.
Ukoliko detetu pružimo sasvim drugačiji vid odrastanja od pomenutog, deca prihvataju neprihvatljiva ponašanja, koja se kasnije manifestuju kao ignorisanje, odbacivanje, pretnje, zastrašivanje i td.
Uglavnom sredina dugo ne prepoznaje ove poremećaje i tek kod izbijanja porodične krize, pocinje da uviđa nedostatke. A ta krizna porodična stanja ispoljavaju se najčešće kroz destruktivno ili devijantno ponašanje deteta, kao sto su narkomanija, alkoholizam, delikventno ponašanje i td.
Ovo simptomatsko ponašanje deteta neophodno je na vreme uočiti i pružiti mu ljubav i terapiju.

Zaključak:

Emocionalno zlostavljanje se definiše kao činjenje i nečinjenje roditelja ili staratelja, kao sto je odbacivanje,  vređanje, izolacija, terorisanje, verbalno napadanje i slično što može da izazove ozbiljne i trajne poremećaje u detetovom emocionalnom razvoju. Ovaj oblik zlostavljanja je najteže utvrditi, a često zahteva ekspertizu stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja.

 Izvor:

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1450-6637/2004/1450-66370403035L.pdf