Psihološka priprema u sklopu projektovanja…

 
Rad predstavlja artikulaciju deset (10) psiholoških priprema u okviru projekcije usmerenih aktivnosti u oblasti UPOZNAVANJA OKOLINE. Urađeno je pet (5) psiholoških pripema za pripremnu i stariju vaspitnu grupu, tri (3) za srednju i dve (2) za mlađu vaspitnu grupu.
 
Viorika Paser, prof. mentor
 
Manda Vajenštajn, student III godine Visoke škole