Odnos roditelja prema alkoholu

Profesor Gil Valentin, sa Univerziteta u Lidsu, i njegove kolege, kako bi dobili podatke o tome kako roditelji uče decu o alkoholu, sproveli su nacionalnu anketu na 2.089 roditelja i staratelja. Ispitivali su uticaj porodice – kućni red i navike pojedinih članova, i uticaj spoljnih izvora kao što su mediji, društvene mreže i zakoni, na odnos dece prema alkoholu.

Istraživanje je pokazalo da roditelji žele da njihova deca budu upoznata sa zadovoljstvom i koristima koje alkohol pruža, ali i štetnostima koje nosi njegovo prekomerno konzumiranje.

Studija je takođe pokazala da je ova poruka bila uspešno prihvaćena kod dece, ali da ona nisu bila svesna i zdravstvenih rizika koje alkohol nosi.

Vodeći autor istraživanja, profesor Valentin, izjavio je: „Naše istraživanje pokazuje koliko je važno da se započne iskren dijalog o alkoholu sa decom još od ranog uzrasta.Roditelji već rade dobar posao u vaspitavanju svoje dece o razumnom konzumiranju alkohola, izbegavaju da budu pijani pred svojom decom i pokušavaju da smanje konzumiranje alkohola van kuće. Međutim, roditelji ne pričaju toliko o zdravstvenim rizicima – kao što su rak, ciroze jetre i srčane bolesti – jer ta pitanja nisu u skladu sa sopstvenim iskustvima konzumiranja alkohola.“

Ovo istraživanje je potvrdilo da se sa edukacijom dece o alkoholu mora početi još u detinjstvu, kako u porodici tako i u školama.

Izvor: Lekarinfo.com

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>