Epidemiologija alkoholizma

Baveći se alkoholizmom kao bolešću zavisnosti istraživanjma se došlo so sledećih podataka:

U SAD-u ima preko 10 miliona alkoholičara što je preko 3% ukupnog stanovništva.

Do 20% adolescenata, starosti 13-17 godina, zloupotrebljava alkohol. U osmom razredu osnovne škole 5% učenika svakodnevno konzumira alkohol.U Sloveniji, 7% ove kategorije pije svakodnevno, a 60% povremeno.

Oko 40% dece proba alkohol pre svoje 13. godine. 75% mladih prvi put proba alkohol u primarnoj porodici.

Alkoholizam kod starih prisutan sa 15%. Od komplikacija alkoholne bolesti umire 13% starih alkoholičara.

Po nekim autorima, oko 15% alkoholičara je među punoletnim muškarcima, a prekomerno pijenje je prisutno u narednih 15%.

Dva od tri muškarca su svakodnevni konzumenti alkohola.

U staroj Jugoslaviji sa 20 miliona stanovnika, bilo je  milion alkoholičara (5%).

U odnosu na pol, odnos je 1:3, a nekada je taj odnos bio 1:8 (više je muškaraca alkoholičara).

Jevreji su najčešći konzumenti, ali sa najmanje problema vezanih za alkohol. U Muslimanskim zemljama skoro da i nema alkoholizma zbog uticaja vere.

Izvor: Lilić V., Stevanović Z., Popović V. Komorbiditet karcinoma i alkoholizma, Danilovgrad, 1996.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>