CITATI I IZREKE

„Kad bi nas moglo odgajati neko više biće, onda bi se tek videlo šta može da bude od čoveka.“

Immanuel Kant

 

„Vaspitanje zahteva najveću marljivost koja će doneti najveću korist.“

Seneka

 

„Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate. Sastoji se od toga da razlikujete koliko znate, a koliko ne.“

Anatole France

 

„Ako si učitelj dece, ili možda otac, budi im učitelj svojim vladanjem i životom.“

Latinska izreka

 

„Lepe stvari se stiču napornim učenjem, a ružne se stiču bez ikakvog napora same po sebi.“

Demokrit


„Svaki čovek treba da se vaspitava zbog sebe.Samo tako će se naučiti veštini življenja.“

Ž.Ž.Ruso

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>