Igračke

 

Igračke su predmeti koji se koriste u igri. 
One mogu biti napravljene od:
 
Drveta
 
 
 
Plastike

 
 
Metala i drugih materijala
 
Pored fabrički proizvedenih igračaka, često se u igri upotrebljavaju i predmeti sa drugom osnovnom namenom. Igračke su važne za razvoj dece, jer se kroz igru razvija motorika, koordinacija i uče se  i stiču različite veštine i znanja.
Igračke su korišćene još u praistorijsko doba. To potvrđuju razni predmeti pronađeni tokom arheoloških iskopavanja.
 
 
Engleski sociolog Brajan Saton tvrdi da su se od najranijih vremena, u plemenskim društvima za devojčice pravile lutke a za dečake luk i strela.
Tek  u XVII i u XVIII veku neki prosvetari počinju da priznaju dečiju igru i igračke kao podobno sredstvo za edukaciju .Džon Loku se pripisuje popularizacija kocki sa slovima-poznate kao „Lokove kockice“. Krajem XVIII veka se ozbiljnije prišlo pravljenju poučnih igračaka, kao što su bile karte za učenje geografije, istorije  i astronomije.
Jigsaws-sklapalice za učenje računa.
 
Takođe se moraju pomenuti Frebelovi darovi i Montesori materijali.
 
U današnje vreme proizvodnja igračaka je važan deo globalne ekonomije i to je razlog za česte kritike na račun kvaliteta dostupnih igračaka i njihove pogodnosti za razvoj dece.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>