Kakve sve igracke postoje

Prve igračke bile su umanjene reprodukcije stvarnih objekata iz života:
 
Mali alati-
Pribor za jelo-
Lutke-
 
Deci su služila kao rekviziti za vežbanje u pripremanju za stvarne aktivnosti u kasnijem životu. Danas postoje čitave klasifikacije igračaka, pa su tako u prodavnicama složene po uzrastu-za manju decu su uglanom univerzalne ,dok su za stariju decu podeljene na one za dečake i devojčice.
Stručnjaci, međutim imaju neke druge kriterijume, pa igračke dele prema vrsti igara (funkcionalne, konsrtukcijske, za igranje uloga, za igre sa pravilima) ili prema procesima čiji razvoj podstiču (razvoj čula, percepcije, fine motorike ,muzičkih ili likovnih sposobnosti ,logičko-matematičkog mišljenja ,govora, društvenih sposobnosti…)
Važno je uočiti koliko igračke podstiču maštu, kreativnost i mišljenje, jer neke od njih imaju veoma ograničenu upotrebu, dok se sa drugima može igrati na mnoštvo načina, i u dužem periodu.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>