Od dadilišta do dečjih vrtića:

 istorijsko-pedagoški pregled razvoja predškolskih ustanova na području južnog Banata
 
U okviru projekta „Od potencijala do postignuća“ , pod mentorstvom Danice Veselinov i učešćem studentkinja Jasmine Dregić, Dragane Smiljkić, Emine Stojkov, Marijane Ćalić i Božane Čikić, realizovan je rad pod nazivom „Od dadilišta do dečjih vrtića: istorijsko-pedagoški pregled razvoja predškolskih ustanova na području južnog Banata“.
Cilj rada bio je da prikažemo razvoj institucionalizovanog razvoja predškolskih ustanova, sa specifičnostima društveno-istorijskog i pedagoškog konteksta, na potrebe osnivanja prvih ustanova na području južnog Banata, a sa posebnim osvrtom na grad Pančevo i opštine Vršac i Bela Crkva.
Do finalnog rezultata, odnosno realizovanog rada, studentkinje su, počevši od oktobra meseca 2012. godine, posetile i prikupljale podatke sa više mesta: gradskih biblioteka, arhiva, predškolskih ustanova-uprava, dečjih vrtića i škola, u Pančevu, Vršcu i Beloj Crkvi. Nakon prikupljenih podataka, akcenat je stavljen na sistematizaciju i hronološko klasifikovanje prikupljenog materijala.
Svih pet studentkinja je svesrdno i neumorno radilo na ostvarivanju zamišljenog i unapred postavljenog cilja, te im se mogu uputiti sve reči hvale za postignuti rezultat.
 
IMG_3705
 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>