Istraživanje stepena tolerancije i mogućnosti kulture dijaloga…

 
Učesnici projekta:
Nevena Nešić, Svetlana Krstić, Bojana Savić, Ivana Antić i Andrea Buljubašić
 
Mentor: prof. dr Ljubivoje Stojanović
 

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>