Psihološka priprema u sklopu projektovanja…

 
Rad predstavlja artikulaciju deset (10) psiholoških priprema u okviru projekcije usmerenih aktivnosti u oblasti UPOZNAVANJA OKOLINE. Urađeno je pet (5) psiholoških pripema za pripremnu i stariju vaspitnu grupu, tri (3) za srednju i dve (2) za mlađu vaspitnu grupu.
 
Viorika Paser, prof. mentor
 
Manda Vajenštajn, student III godine Visoke škole
 
 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>