Procena i korekcija…

MENTOR: DR NATAŠA STURZA MILIĆ
 
STUDENTKINJE:
MILENA KRNJIĆ
SANJA VAJDA
EMINA STOJKOV
JASMINA DREGIĆ
 
  • Sa porastom standarda i tehničkih dostignuća dolazi do smanjenja fizičkih aktivnosti savremenog čoveka. 
  • Nedovoljno kretanje (hipokinezija) se sve više povećava 
  • Spontana fizička aktivnost je do polaska u školu na zavidnom nivou, ukoliko je upoređujemo sa školskim uzrastom. 
  • Smanjenom kretanju najviše kod dece doprinose: TV, kompjuteri, prevozna sredstva, liftovi u zgradi i dr. 
 

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>