Internet sajtovi predškolskih ustanova

Mentor: Predrag Prtljaga

Studenti: Monika Olajoš, Aleksandra Milanović, Ana Kanački

OVDE pogledajte prezentaciju.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>