Unapređujmo kompetencije – budimo bolji vaspitači

 
Naziv projekta: Unapređujmo kompetencije  – budimo bolji vaspitači
 
Cilj projekta: Unapređivanje kompetencija za komunikaciju i saradnju darovitih studenata – budućih vaspitača
 
Specifični ciljevi projekta:
  • Usvajanje znanja o tehnikama uspešne komunikacije;
  • Analiziranje i procena sopstvenih kapaciteta za komunikaciju i  saradnju darovitih studenata;
  • Podsticanje razvoja socijalnih i komunikacionih kompetencija darovitih studenata;
  • Osposobljavanje darovitih studenata  za vođenje radionica i vršnjačku edukaciju iz oblasti komunikacije i socijalnih veština;
  • Unapređivanje znanja iz  oblasti socijalnih i komunikacijskih veština svih zainteresovanih studenata kroz radionice i vršnjačku edukaciju;
  • Osmišljavanje situacija i aktivnosti iz neposredne vaspitno-obrazovne prakse u kojima se pruža mogućnost za primenu socijalnih i komunikacijskih veština svih zainteresovanih studenata (saradnja sa roditeljima, kako saopštiti informaciju o detetu, kako održati roditeljski sastanak…)

Realizovane aktivnosti:

mentorka dr Dragica Stanojlović

mentorka dr Tanja Nedimović

mentor Adrijan Božin

Fotografije načinjene tokom realizacije aktivnosti

20140326_132006
20140326_132737
20140326_142524 (1)

Didaktičke strategije u funkciji razvoja istraživačkog i stvaralačkog učenja i poučavanja

 
Radovi u okviru projekta Didaktičke strategije u funkciji razvoja istraživačkog i stvaralačkog učenja i poučavanja.
Koordinator: doc. dr Tanja Nedimović
 
 

Postmoderne teorije o znanju i pedagoški pluralizam

OVDE možete pročitati tekst koji je namenjen studentima uključenim u projekat Podizanje kvaliteta – strategije poučavanja i učenja darovitih studenata, odobrenog od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

Pretvaranje muzičkog potencijala u postignuća

Mentor:
dr Jon Lelea
Studenti:
Nevena Šapinac
 
Jelena Karadžić
 
Nemanja Jovanov
 
Ana Kardelis
 
 

 Internet sajtovi predškolskih ustanova

Mentor: Predrag Prtljaga

Studenti: Monika Olajoš, Aleksandra Milanović, Ana Kanački

OVDE pogledajte prezentaciju.

Procena i korekcija…

… početnih funkcionalnih deformiteta stopala kod dece predškolskog uzrasta . . .

Doprinos pedagoške prakse

…medijskim kompetencijama budućih vaspitača . . .

Lingvističke i interkulturne kompetencije

… u oblasti engleskog jezika . . .

Valoarea educativa a poeziei …

…pentru copii scrisa in limba romana in R. Serbia . . .

„Dečja radost“ – 1956

značajan trenutak u … . . .