Konferencija u Vršcu (27.03.2012.)

U okviru projekta Kvalitet u obrazovanju, visokim školama i univerzitetima uz korišćenje inovativnih metoda i novih laboratorija (Quality in education, college and universities, using innovative methods and new laboratories), na Visokoj školi stukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“ u Vršcu, u utorak 27.03.2012., održana je Konferencija pod nazivom Quality Increase in Higher Education Teaching through Innovative Methods sa medjunarodnim učešćem. Aktivno učešće na ovoj konferenciji ostvarili su profesori naše škole i Univerziteta Joan Slavić iz Temišvara. Ovde možete pročitati Zbornik radova, a u nastavku pogledati fotografije sa Konferencije.

NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
img_8486
img_8393
img_8405
img_8408
img_8414
img_8421
img_8424
img_8426
img_8451
img_8461
img_8464
img_8465
img_8480
img_8483
img_8388
img_8495
img_8500
img_8509
img_8522
img_8537
img_8541
img_8546
img_8556
img_8561
img_8563
img_8565
img_8567
img_8570
img_8256
img_8182
img_8184
img_8186
img_8189
img_8209
img_8223
img_8229
img_8234
img_8237
img_8239
img_8242
img_8243
img_8245
img_8179
img_8258
img_8260
img_8263
img_8273
img_8278
img_8279
img_8281
img_8284
img_8288
img_8295
img_8313
img_8375