Zajednička obuka u Vršcu

U okviru projekta Kvalitet u obrazovanju, visokim školama i univerzitetima uz korišćenje inovativnih metoda i novih laboratorija (Quality in education, college and universities, using innovative methods and new laboratories), u Vršcu, u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov, 25.05.2011. održan je zajednički trening za profesore i studente navede škole i Univerziteta Joan Slavić iz Temišvara pod nazivom Implementation of Innovative Teaching Methods.

Koleginica Snežana Prtljaga u saradnji sa studentima prezentovala je primenu LdL metode (učenje poučavanjem) u nastavi,  a dr Tanja Nedimović je predstavila Blog Visoke škole kao inovativni metod primenjen u radu sa studentima tokom ove školske godine.

Ovde možete pogledati prezentaciju, fotografije i video zapis sa navedene obuke.

NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
Vršac1
Vršac2
Vršac3
Vršac4
Vršac5
Vršac6
Vršac7
Vršac8
Vršac9
Vršac10
Vršac11
Vršac12
Vršac13
Vršac14
Vršac15
Vršac16
Vršac17
Vršac18
Vršac19
Vršac20