Video

Prilog regionalne TV Banat o konferenciji u Vršcu, 27.03.2012. 

Video materijal zabeležen amaterskom kamerom tokom konferencije u Vršcu 27.03.2012. Uvodna obraćanja.

Video materijal zabeležen amaterskom kamerom tokom konferencije u Vršcu 27.03.2012. Prezentacije radova.

Video materijal zabeležen amaterskom kamerom tokom obuke u Vršcu 20.06.2011.

Video materijal od 20.06.2011. – drugi deo

Video materijal zabeležen amaterskom kamerom tokom obuke u Vršcu 25.05.2011.