Konferencija u Vršcu (27.03.2012.)

U okviru projekta Kvalitet u obrazovanju, visokim školama i univerzitetima uz korišćenje inovativnih metoda i novih laboratorija (Quality in education, college and universities, using innovative methods and new laboratories), na Visokoj školi stukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“ u Vršcu, u utorak 27.03.2012., održana je Konferencija pod nazivom Quality Increase in Higher Education Teaching through Innovative Methods sa medjunarodnim učešćem. Aktivno učešće na ovoj konferenciji ostvarili su profesori naše škole i Univerziteta Joan Slavić iz Temišvara. Ovde možete pročitati Zbornik radova, a u nastavku pogledati fotografije sa Konferencije.

NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
img_8486
img_8393
img_8405
img_8408
img_8414
img_8421
img_8424
img_8426
img_8451
img_8461
img_8464
img_8465
img_8480
img_8483
img_8388
img_8495
img_8500
img_8509
img_8522
img_8537
img_8541
img_8546
img_8556
img_8561
img_8563
img_8565
img_8567
img_8570
img_8256
img_8182
img_8184
img_8186
img_8189
img_8209
img_8223
img_8229
img_8234
img_8237
img_8239
img_8242
img_8243
img_8245
img_8179
img_8258
img_8260
img_8263
img_8273
img_8278
img_8279
img_8281
img_8284
img_8288
img_8295
img_8313
img_8375

Konferencija u Temišvaru (26.10.2011.)

U okviru projekta Kvalitet u obrazovanju, visokim školama i univerzitetima uz korišćenje inovativnih metoda i novih laboratorija (Quality in education, college and universities, using innovative methods and new laboratories), na Univerzitetu Joan Slavić u  Temišvaru, u sredu 26.10.2011., održana je Konferencija pod nazivom Transnational Sustainable Methods for Quality Increase in Higher Education sa medjunarodnim učešćem. Aktivno učešće na ovoj konferenciji ostvarili su profesori i studenti Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov iz Vršca. Ovde možete pročitati zvaničnu pozivnicu, a u nastavku pogledati fotografije sa Konferencije.

NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
img_5717
img_5648
img_5653
img_5659
img_5666
img_5676
img_5681
img_5685
img_5688
img_5690
img_5698
img_5704
img_5642
img_5719
img_5727
img_5730
img_5735
img_5739
img_5744
img_5748
img_5749
img_5758
img_5768
img_5776
img_5586
img_5551
img_5561
img_5565
img_5566
img_5567
img_5569
img_5571
img_5573
img_5574
img_5576
img_5580
img_5534
img_5589
img_5593
img_5602
img_5604
img_5614
img_5619
img_5621
img_5625
img_5627
img_5633
img_5639

Obuka u Vršcu (20.06.2011.)

U okviru projekta Kvalitet u obrazovanju, visokim školama i univerzitetima uz korišćenje inovativnih metoda i novih laboratorija (Quality in education, college and universities, using innovative methods and new laboratories), u Vršcu, u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov, 20.06.2011. održan je zajednički trening za profesore i studente navede škole i Univerziteta Joan Slavić iz Temišvara pod nazivom Implementation of Innovative Teaching Methods II.

Koleginica Biljana Vujasin u saradnji sa studentima prezentovala je u Informatičkoj laboratoriji (opremljenoj sredstvima iz projekta)  primenu Bloga i metode Sidro u nastavi,  a mr Aleksandra Mandić je predstavila Integrativni pristup Metodici razvoja početnih matematičkih pojmova (prezentacija)  kao inovativni metod. Studenti Visoke škole pod mentorstvom direktorice dr Grozdanke Gojkov prezentovali su rezultate svojih istraživanja sprovedenih tokom ove školske godine, korišćenjem informatičkih tehnologija i školskog i bibliotečkog materijala i arhiva. Ovde se nalazi jedna od niza prezentacija.

Ovde možete pogledati fotografije, a klikom na ovaj link video zapis sa ove obuke.

NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail

Obuka u Temišvaru (14.06.2011.)

U okviru projekta Kvalitet u obrazovanju, visokim školama i univerzitetima uz korišćenje inovativnih metoda i novih laboratorija (Quality in education, college and universities, using innovative methods and new laboratories), u Temišvaru na Univerzitetu Joan Slavić, 14.06.2011. održana je zajednička obuka za profesore i studente navedenog univerziteta i Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo . . .

Zajednička obuka u Vršcu

U okviru projekta Kvalitet u obrazovanju, visokim školama i univerzitetima uz korišćenje inovativnih metoda i novih laboratorija (Quality in education, college and universities, using innovative methods and new laboratories), u Vršcu, u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov, 25.05.2011. održan je zajednički trening za profesore i studente navede škole i . . .

Zajednička obuka u Temišvaru

U okviru projekta Kvalitet u obrazovanju, visokim školama i univerzitetima uz korišćenje inovativnih metoda i novih laboratorija (Quality in education, college and universities, using innovative methods and new laboratories), u Temišvaru na Univerzitetu Joan Slavić, 18.05.2011. održan je zajednički trening za profesore i studente navedenog univerziteta i Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje . . .