Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje

vaspitača "Mihailo Palov" u Vršcu

Akreditovana od strane Akreditacione komisije, registrovana i sa dozvolom za rad.

Početna strana Prethodna strana Sadržaj Kontakt Izdanja/knjige

Istorijat
AKTUELNOSTI - ispitni rok, raspored, upis, obaveštenja... STUDENTI - nastavni plan, ispitni rokovi, kalendar rada, predmeti... DOŠKOLAVANJE... NAUKA - istorijat, 12. okrugli sto, 13. okrugli sto... SLIKE/PREZENTACIJE... DOKUMENTA - statut, Program rada, informator za studente, izveštaj o radu... PROJEKAT EAR - izveštaji, slike, pozivno pismo... AKREDITACIJA... KONTAKT...

Grafikoni

Prvih deset godina

 

1995.  Darovitost na predškolskom i mlađem školskom uzrastu

1996.  Darovitost i kreativnost na predškolskom i mlađem osnovnoškolskom uzrastu

1997. Podsticanje darovitosti

1998. Društvena podrška darovitosti

1999. Rana identifikacija darovitosti

2000. Stvaraoci i stvarnost

2001. Darovitost u studentskoj populaciji

2002. Podsticanje darovitosti na studijama iz ugla Bolonjske deklaracije

2003. Mesto darovitih u kurikularnoj reformi

2004. Strategije podsticanja darovitosti

 

 

 

 

 

1995.

 Vrh strane

Okrugli sto:

Darovitost na predškolskom i mlađem školskom uzrastu

 

-          Mr Viorika Paser: Darovitost na predškolskom i mlađem školskom uzrastu

-          Dr Slavko Krkljuš: Daroviti u školskim uslovima

-          Dr Dušan Ristić: Darovitost na predškolskom i mlađem školskom uzrastu

-          Dr Jovan Đorđević: Oblici i sadržaji rada sa darovitim učenicima

-          Dr Bosiljka Đorđević: Intelektualne sposobnosti i darovitost na uzrastu do 10-11 godina

-          Dr Stipan Jukić: Odnos između teorije i postojeće prakse u radu sa darovitim učenicima

-          Prof.dr Vladimir Cvetanović: Čas literarnog stvaralaštva učenika – šansa za darovite

-          Dr Emil Kamenov: Program za razvoj dečje kreativnosti

-          Mr Ljubo Kaurin: Uticaj učiteljevog shvatanja svoje uloge na podražavanje i podsticaj darovitih učenika

-          Dr Isidor Graorac: Darovitost, samoaktualizacija i iskustvo razlike

-          Mr Slavica Maksić: Međunarodni centar za radoznalu decu – ICIC

-          Dr Borislav Stanojlović: Blagovremeno dijagnostikovanje darovitosti – bitan činilac efikasnog rada sa darovitom decom

-          Dr Nikola Tomašev: Kreativnost deteta

-          Mr Mile Lovre: Indikatori tehničke darovitosti

-          Mr Branka Pavlović: "Školica-pametnica" – program podsticanja kreativnih ispoljavanja kod dece predškolskog uzrasta

-          Dr Grozdanka Gojkov: Daroviti iz aspekta edukacije vaspitača i učitelja

-          Dr Trailo Spariosu: Identifikacija darovite dece na predškolskom uzrastu

-          Mr Mirko Dejić: Rešavanje aritmetičkih zadataka na predškolskom nivou

-          Dr Ileana Magda: Stimulisanje i manifestovanje jezičkog talenta dece predškolskog i nižeškolskog uzrasta

-          Mr Anđa Stojanović: Kako porodica u ovom vremenu doživljava darovitost djeteta

-          Dr Jon Lelea: Pojmovno određivanje muzikalnosti na ranom uzrastu kao uslov identifikacije darovitih

-          Mr Svetlana Kurteš: Psihološki aspekti usvajanja jezika od značaja za ranu identifikaciju darovitosti

-          Slobodan Malušić: Specifičnosti i mogućnosti rada sa darovitim učenicima mlađeg školskog uzrasta

-          Snežana Ružić: Podsticanje profesionalnog razvoja darovitih učenika

            

 

 

1996.

 Vrh strane

Okrugli sto:

Darovitost i kreativnost na predškolskom i mlađem osnovnoškolskom uzrastu

 

-          Dr Emil Kamenov: Razvijanje darovitosti  na ranim uzrastima

-          Dr Slavko Krkljuš: Obrazovanje darovitih bez posrednika - didaktičke implikacije

-          Dr Dušan Ristić, Dr Aleksandar Krstić: Rad sa nadarenom decom predškolskog uzrasta (Studija slučaja Neca Sadovski)

-          Dr Jovan Đorđević: Kreativnost na predškolskom uzrastu – osobenosti i forme

-          Dr Bosiljka Đorđević: Intelektualne sposobnosti i kreativnost

-          Mr Slavica Maksić: Ganjeovo shvatanje darovitosti, talenata i kreativnosti

-          Mr Slavica Maksić: Status kreativnosti u novim teorijama

-          Dr Dušanka Lazarević: O razvoju produktivnog mišljenja u svetlu teorije Vigotskog

-          Dr Milan Nedeljković: Razvojne potrebe darovitih učenika i osposobljavanje nastavnika

-          Dr Stipan Jukić: Neke mogućnosti angažovanja obdarenih učenika u nastavi

-          Dr Isidor Graorac: Stvaralaštvo i smisao

-          Dr Borislav Stanojlović: Dijagnostifikovanje i mogućnosti rada sa darovitom decom

-          Dr Mara Đukić: Kreativnost i subjekti razredne nastave

-          Aleksandar Šević: Kreativno mišljenje i organizacija ličnosti učenika mlađeg školskog uzrasta

-          Dr Vasile Popa, Dr Doru Silviu Luminosu: Cercetări personale privind bioritmul fizic, emoţional şi intelektual la elevi

-          Dr Doina Vintilescu: Educarea copiilor supradotaţi în şcoală şi în familie

-          Mr Zora Krnjaić: Stimulativni programi i procesna dijagnostika

-          Mr Branka Pavlović: Psihosocijalne potrebe dece i kreativna ispoljavanja na predškolskom uzrastu

-          Dr Mirko Dejić: Neki oblici vannastavnog rada sa decom darovitom za matematiku

-          Dr Slobodanka Burazin: Razvijanje kreativnosti u predškolske dece (Nova shvaćanja i dileme)

-          Dr Ileana Magda: Vannastavne aktivnosti – efikasni oblici stimulisanja talenata i kreativnosti u oblasti rumunskog jezika kao maternjeg jezika učenika nižih razreda osnovne škole

-          Dr Grozdanka Gojkov: Kreativnost budućih učitelja i vaspitača kao pretpostavka potsticanja kreativnosti dece

-          Mr Viorika Paser: Podsticanje kreativnosti učenika – Element i za strukturisanje didaktičkih instrukcija –

-          Mr Dragana Josifović: Podsticanje darovitosti dece predškolsog uzrasta nastavom metodike razvoja govora i praktičnim radom

-          Aleksandar Stojanović: Unutrašnji podsticaji darovite dece za učenje

-          Mr Sreten Makević: Teorijski sistemi – osnova za razvoj obdarenosti i stvaralačkih sposobnosti dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta

 

 

Promocija knjiga:

 

-          Daroviti i ( ne) uspeh, autor: prof. dr Bosiljka Đorđević (prikaz: prof. dr Nedeljko Trnavac)

-          Kognitivni stil u didaktici, autor: doc. dr Grozdanka Gojkov (prikaz: prof. dr Trailo Spariosu)  

 

 

 

1997.

Vrh strane 

Okrugli sto:

Podsticanje darovitosti

 

-          Dr Bosiljka Đorđević: Podsticanje darovitosti

-          Dr Slavko Krkljuš: Didaktičko objašnjenje motivacije nadarenih

-          Dr Jovan Đorđević: Poznavanje prirode darovitosti – pretpostavka za njeno podsticanje i razvoj

-          Dr Dušan Ristić, dr Aleksandar Krstić: Kako podstaći inovativnost i kreativnost?

-          Dr Emil Kamenov: Aktiviranje deteta u procesu učenja uz pomoć Shema i modela – uslov za razvoj stvaralačkog mišljenja

-          C. J. Maker, A. B. Nielson, J. A. Rogers: Nadarenost, različitost i rešavanje problema

-          Dr Mara Đukić: Daroviti učenici u sistemu problemske nastave

-          Mr Slavica Maksić: Efekti podsticanja darovitosti u školi

-          Dr Dušanka Lazarević: Podsticaj za kreativno angažovanje učenika u nastavi

-          Dr Milan Nedeljković: Pretpostavke za donošenje programa rada sa darovitim učenicima

-          Dr Isidor Graorac: Humanistički i hrišćanski odnos prema darovitosti

-          Dr Borislav Stanojlović: Porodična sredina i razvoj intelektualnih sposobnosti

-          Mr Zora Krnjaić: Značaj institucionalizovanog podsticanja nadarenosti

-          Dr Tomislav R. Đurić: Uslovi za stvaralaštvo kod učenika

-          Dr Zoran Avramović: Kulturološki aspekti udžbenika kao podsticaj kreativnosti

-          Dr Slobodanka Burzain: Kako kreativna deca mogu pomoći odraslima u rešavanju problema

-          Dr Vladimir Cvetanović: Odeljenska priredba – podsticaj za darovite

-          Mr Branka Drašković: Savremeni metodi rada sa učenicima darovitim u matematici

-          Sp. sci Ljiljana Panić-Tomašević: Koliko takmičenje učenika utiče na razvoj talenata

-          Mr Ranko Stevanović: Uloga dečjih igara sa pevanjem u podsticanju muzičkog stvaralaštva darovite dece

-          Dr Mirko Dejić: Matematičke sposobnosti i njihovo razvijanje

-          Mr Sreten Makević: Programski sadržaji – važan faktor podsticanja razvoja darovitosi učenika osnovne škole

-          Zdravko Starc: Tri rešenja jednog zadatka

-          Ana Milovanović: Lutkarski edukativni festival kao model podsticanja dečje kreativnosti

-          Dr Nikola Tomašev: Pojam i odabrani elementi kreativizacije

-          Dujo Runje: Nove osnove programa kao okvir za podsticanje kreativnosti

-          Dr Grozdanka Gojkov: U prilog tezi o potrebi kompleksnijih metodoloških pristupa u istraživanju didaktičkog tretmana darovitih

-          Mr Viorika Paser: Daroviti učenici u nastavi

-          Mr Dragana Josifivić: Daroviti i poezija za decu Dušana Radovića

-          Aleksandar Stojanović: Podsticanje razvoja dečije kreativnosti

 

Promocija knjiga:

 

-          Studije dr Tomislava R. Đurića – Darovitost i stvaralaštvo, Iskrice uma i Profesionalna orijentacija darovitih (prikaz: Mr Viorika Paser)

 

1998.

 Vrh strane

Okrugli sto:

Društvena podrška darovitosti

 

-          Dr Slavica Maksić, Društvena podrška darovitosti

-          Dr Dušan Ristić, Milica Velimirović: Zobrrazna Crrvenkapa

-          Dr Đorđe Đurić: Izbor i podrška darovitih studenata

-          Prof. univ. dr. Doina Vintilesku, conf. univ. dr. Doru Luminosu: Stimulorea tinerelor talente în învătământul în Romania (Stimulisanje mladih talenata u Rumuniji)

-          Dr Jasmina Šefer: Od podsticanja stvaralaštva svih do ispoljavanja i samoprepoznavanja darovitosti

-          Dr Dušanka Lazarević: Kulturni razvoj deteta i darovitosti

-          Dr Milenko Kundačina, dr Vojko Radomirović: Neki pedagoško-psihološki problemi u otkrivanju i identifikovanju darovitih učenika

-          Dr Milan Uzelac: Fragmentarna napomena o pojmu darovitosti

-          Dr Petar Stojaković: Osobine ličnosti darovite dece (Dimenzija: introverzija-ekstraverzija)

-          Prof. univ. dr. Romeo Poenaru: Inventar de probleme pentru asistenta supradotatilor (Pregled problema pružanja podrške darovitima)

-          Dr Slobodanka Burazin: Kreativne osobine lidera grupa

-          Lect. univ. Anton Ilica: Cultura de perfomanţă (Kultura visokih postignuća)

-          Dr Nikola Tomašev, Snežana Maletin: Uticaj pola na kreativne perfomanse deteta

-          Dr Grozdana Gojkov: Osipanje darovitosti-neadekvatnosti identifikacije ili slaba podrška sredine

-          Dr Mirko Dejić: Rano ispoljavanje darovitosti velikih matematičara i briga o njima

-          Mr Tamara Uzelac: Bilingvizam i razvoj saznajnih i stvaralačkih sposobnosti deteta

-          Mr Tomislav Suhecki: Kreativnost i umetnost (Kreativno u likovnim umetničkim delima)

-          Zdravko Starc: Numeričke jednakosti i magični kvadrati u razrednoj nastavi sa darovitim učenicima

-          Dr Slavko Krkljuš: Napuštanje koncepta jedinstvene osnovne škole (sa stanovišta opšte društvene podrške darovitosti)

-          Dr Mara Đukić: Daroviti studenti u sistemu visokoškolske nastave

-          Dr Emil Kamenov: Kako podržati darovite

-          Prof. univ. dr. Miron Jonescu: Educarea creativitatii-necesitate stringenta pentru societate (Vaspitanje kreativnosti-hitna potreba društva)

-          Dr Isidor Graovac: Pluralizam kao izazov stvaralaštva

-          Mr Ljiljana Milovanović: Društvena podrška darovitima kroz proces obrazovanja

-          Mr Nada Vilotijević: Individualizacija rada sa darovitima

-          Dr Krstivoje Špijunović: Takmičenje kao metod identifikacije i podsticanja učenika potencijalno nadarenih za matematiku

-          Dr Nikola Tomašev, Dragana Bugarčić: Diferencirano obrazovanje i uticaji na dodelu sredstava za optimizaciju uslova obrazovanja

-          Dr Sreten Makević: Diferencirani nastavni plan i program-faktor podrške razvoju darovitosti učenika osnovne škole

-          Mr Ljubo Kaurin: Povezanost shvatanja vaspitanja, stila nastavnog rada i stvaralaštva učenika

-          Mr Branka Drašković: Produktivno mošljenje i strategije u nastavi matematike

-          Nataša Sturza: Fizičko vaspitanje kao svojevrsni proces stvaralaštva u funkciji podsticanja kreativnosti predškolskog deteta

-          Aleksandar Stojanović: Obrazovanje i priprema nastavnog kadra kao (in)direktna društvena podrška dečjem stvaralaštvu i kreativnosti

-          Dr Tomislav Đurić: Školske i vanškolske podrške darovitosti

-          Dr Zoran Avramović: Zadužbine i fondovi-ustanove za pomaganje darovitih

-          Dr Nikola Tomašev: Potrebe proučavanja i inoviranja kreatogenih faktora u našoj zemlji

-          Mihailo Vujanić: Pesnička škola: iskustva na relaciji daroviti učenici-škola-društvo

-          Zorica Arsenić, Violeta Odalović: Značaj KIDS-a za razvoj kreativnosti i darovitosti mladih u Republici Srbiji

-          Mr Savo Ćebić: Društvena podrška darovitosti (jedno iskustvo): Škola mladih matematičara južnog Banata

-          Duška Vrhovac Pantović: Uloga medija u razvoju i negovanju stvaralaštva mladih

-          Bosiljka Agatonović: Odnos parlamentarnih stranaka prema darovitom podmlatku

-          Radivoje Raša Popov: Autohtonost kadetske kulture

-          Mr Dragana Josifović: Društvo i daroviti, herbarijum davno uvenulih duhovnih cvetova?

-          Dr Radmila Nikolić: Porodica kao podrška darovitosti

-          Dr Nikola Tomašev, Olgica Milošev: Kreativno dete i ponašanje majke

-          Dr Tomislav Đurić: Upitnik za darovite

 

 

 

1999.

 Vrh strane

Okrugli sto:

Rana identifikacija darovitosti

 

-          Doc. dr Grozdanka Gojkov: Rana identifikacija darovitosti

-          Prof. dr Milan Uzelac: Fenomenologija i pedagogija (filozofski aspekti identiteta-I deo)

-          Liana Ştefan: Căutarea sinelui în raport cu divinitatea în Paracliserul de Marin Sorescu (U traganju za sobom u odnosu sa božanstvom u crkvenjaku Marina Soreskua)

-          Mr Tamara Uzelac: Detinjstvo kao društveno-kulturna osnova formiranja stvaralačkih sposobnosti deteta

-          Mr Olivera Knežević-Florić: Platon - »Obdarenost« kao datost

-          Prof. dr Anton Ilica: Imperialism intelectual sau export gratuit de inteligenţă (Intelektualni imperijalizam ili besplatan eksport inteligencije)

-          Prof. dr Bosiljka Đorđević: Mogućnosti rane identifikacije darovitih

-          Dr Slavica Maksić: Rana identifikacija kreativnosti

-          Prof. dr Danilo Ž. Marković: Pravo na različitost i rano dijagnosticiranje darovitosti

-          Mr Zora Krnjaić: Podsticanje i procena ranog razvoja

-          Dr Tomislav R. Đurić: Identifikacija i rad sa darovitim u predškolskim ustanovama

-          Margareta Borači, stručni školski inspektor: Repere în circumscrierea conceptului de supradotare (Sistemi određivanja principa obdarenosti)

-          Doc. dr Milenko Kundačina: Metodološke teškoće u otkrivanju i identifikovanju darovitih učenika

-          Dr Sreten Makević: Mogućnosti rane identifikacije darovitih-važno pitanje savremene predškolske pedagogije

-          Prof. dr Emil Kamenov: Obdarenost i kako je otkriti na vreme

-          Doc. dr Aurel Božin: Stres i darovitost (1)

-          Doc. dr G. Gojkov, dr S. Gašić-Pavišić, dr S. Maksić, doc. dr I. Magda, dr J. Lelea, A. Gojkov, mr N. Sturza-Milić, A. Stojanović: Preliminarni izveštaj o istraživanju po projektu »Project for an early identification of gifted pupils«

-          Dr Isidor Graorac: Mogućnosti otkrivanja darovite dece u domenu literarnog stvaralaštva o hrišćanskim temama

-          Mr Olivera Gajić: Literarno stvaralaštvo učenika-jedan vid ekspresije darovitosti

-          Dr Mirko Dejić: Matematički zadaci u procesu identifikacije darovitih za matematiku u razrednoj nastavi

-          Prof. dr Dušan Ristić i saradnici: Centar za razvoj radoznalosti kod dece-CeRD

-          Dr Radenko S. Krulj: Uloga nastavnika u inteziviranju mogućnosti za rad sa darovitom decom u teoriji i praksi

-          Dr Krstivoje Špijunović: Školska akceleracija kao oblik podrške darovitim učenicima u osnovnoj školi

-          Nataša Lalić: »Zaboravljene« metode devetstotih-takođe izazov za kreativnost dece

-          Doc. dr Radmila Nikolić: Očekivanja roditelja dece koja postižu nadprosečan školski uspeh

-          Mr Branislava Cvijović: Uloga roditelja u ranoj identifikaciji darovitog deteta

 

Promocija knjiga:

 

-          Darovito dete u školi, autor: dr Slavica Maksić (prikaz: prof. dr Bosiljka Đorđević)

-          Aspekti nastave matematike za nadarene učenike srednjoškolskog uzrasta, autor: mr Šefket Arslanagić (prikaz: Zdravko Starc)

 

 

 

 

2000.

 Vrh strane

Okrugli sto:

Stvaraoci i stvarnost

 

-          Dr Dušan Ristić: Osobine uspešnih lidera

-          Dr Radojica Bojanović: Vežbanje kreativnosti u biznisu i shvatanje kreativnog procesa

-          Mr Zora Krnjaić: Kriterijumi za dodelu stipendija najuspešnijim studentima ua Srbiji

-          Dr Slavica Maksić: Od teorije kreativnosti do zahteva savremenog sveta

-          Dr Petar Stojaković: Teorija pozitivne dezintegracije (i njen doprinos razumevanju emocionalnog razvoja, razvojnih kriza i darovitosti)

-          Dr Dušanka Lazarević: Dečja interesovanja i stvaralaštvo

-          Dr Isidor Graorac: Stvaraoci i stvarnost u vremenu nihilizma

-          Dr Milan Nedeljković: Stvaralaštvo kao izraz i činilac razvoja i napretka društva

-          Dr Danilo Ž. Marković: Moralna odgovornost stvaraoca

-          Leposava Grubić-Nešić: Nova uloga menadžera u savremenom menadžmentu

-          Violeta Zubanov: Postkapitalističko društvo kao društvo znanja

-          Dr Mirko Dejić: Matematičko stvaralaštvo

-          Aleksandra Gojkov,Jelena Prtljaga: Strani jezik kao jedan od preduslova uspešnog stvaraoca danas

-          Dr Grozdanka Gojkov: Daroviti – petnaest godina posle (metodološki aspekt)

-          Dr Radenko Krulj: Daroviti učenici i školska akceleracija

-          Dr Bosiljka Đorđević: Kreativnost i inteligencija – konsekvence za školu i nastavnike

-          Dr Mile Ilić: Stvaralaštvo učenika u optimalno diferenciranoj nastavi

-          Mr Zora Krnjaić: Visoka školska postignuća i intelektualna nadarenost

-          Višnja Helajzen, Vladimir Simić: Profesionalna interesovanja i stvaralaštvo

-          Dragana Stojiljković, Zorica Kreculj: Obdarena deca i omladina sa područja Braničevskog i Podunavskog okruga

-          Mr Slavica Ševkušić: Slobodne aktivnosti i razvoj kreativnosti učenika

-          Dr Radmila Nikolić: Školska postignuća učenika sa muzičkim sposobnostima

-          Dr Krstivoje Špijunović: Neki problemi prepoznavanja potencijalnih stvaralaca u oblasti matematike na uzrastu učenika osnovne škole

-          Nataša Lalić: Škola kao podrška usmerena na razvoj kreativnosti

-          Mr Emina Kopas-Vukašinović: Porodica kao faktor razvoja kreativnosti kod dece na prelazu iz predškolskog u školski period

-          Dr Milenko Kundačina: Činioci naučnog stvaralaštva studenata

-          Dr Aurel Božin: Zadovoljstvo životom studenata

-          Dr Tomislav Đurić: Duhovnost kao dar

-          Mr Tomislav Suhecki: Umetnost i proročka intuicija

Promocija knjige:

 

-          Reformski pedagoški pokreti u 20. veku, autor: dr Jovan Đprđević (prikaz: dr Radovan Grandić)

-          Reformski pedagoški pokreti u 20. veku, autor: dr Jovan Đorđević (prikaz: dr Grozdanka Gojkov)

 

 

 

2001.

 Vrh strane

Okrugli sto:

Darovitost u studentskoj populaciji

 

-          Mr Zora Knjajić: Darovitost i kritičko mišljenje

-          Dr Dušan Ristić: Razvoj darovitosti za upravljanje  i rukovođenje na studentskom nivou

-          Dr Milan Nedeljković: Društvene i pedagoške pretpostavke obrazovanja naučnog podmlatka

-          Dr Stipan Jukić: Neke pretpostavke za podsticanje darovitih studenata

-          Dr Danilo Ž. Marković: Značaj individualnog pristupa darovitim studentima u razvijanju njihovog interesovanja za društvene nauke

-          Mr Olivera Knežević-Florić: Univerzitet i odnos prema darovitima u pedagoškoj situaciji paradoksa

-          Dr Dragoljub Krneta: Osposobljenost studenata nastavničkih fakulteta za rad sa kreativnim učenicima

-          Dr Šefika Alibabić: Pripremanje univerzitetskih nastavnika za rad sa darovitim studentima

-          Mr Aleksandar Kontić: Prilog sagladavanju značajne reforme visokog obrazovanja za studente univerziteta umetnosti

-          Dr Vojko Radomirović,dr Milenko Kundačina: Teorijsko-metodološke osnove obrazovanja studenata postdiplomaca učiteljskog fakulteta

-          Dr Radmila Nikolić: Teškoće u okrivanju darovitih studenata na fakultetu danas

-          Dr Petar Stojaković: Pogrešne predstave i pogrešna vjerovanja o darovitim učenicima i studentima

-          Dr Ivan Ferbežer: Perfekcionizam kod darovitih adolescenata

-          Mr Tomislav Suhecki: Strah od darovitosti

-          Dr Aurel Božin, dr Grozdanka Gojkov, mr Viorika Paser: Prevladavanje stresa kod darovitih studenata

-          Dr Mirko Dejić: Neka zapažanja o darovitosti velikih matematičara u vreme studiranja

-          Dr Tomislav Đurić: Kreativna percepcija slova

-          Dr Isidor Graorac: Darovitost budućih vaspitača

-          Branislava Cvijović: Talentovani maturanti nekad i sad

-          Mr Nataša Sturza-Milić: Mogušnosti motorički darovitih studenata u radu sa decom predškolskog uzrasta

-          Dr Jovan Đorđević: Didaktički oblici i postupci u radu sa uspešnim i darovitim studentima

-          Dr Bosiljka Đorđević: Daroviti studenti i raznovrsnost njihovog podsticanja

-          Dr Doru-Silviu Luminosu: Socioprofesionalni razvoj darovitih učenika i studenata

-          Dr Slavica Maksić, Nataša Lalić: Macušita institut – specijalističke studije za elitu

-          Dr Mile Ilić: Podsticanje darovitosti i kreativnosti u okviru inovativnih modela univerzitetske nastave

-          Dr Marko Stevanović: Trijadna kreatologijska koherencija u stvaralačkom pristupu edukaciji darovitih studenata

-          Dr Krstivoje Špijunović: Neki didaktički problemi akceleracije darovitih studenata

-          Dr Lizika Mihuc, dr Anton Ilika: Istrazivačko čitanje – osnovna tehnika individualnog učenja

-          Mr Ljupčo Keverski: Institucionalan tretman darovitih

-          Dr Adrijan Negru: Plastični sloj u likovnim radovima darovitih studenata

-          Dr Sreten Makević: Darovitost u studentskoj populaciji – fundamentalno pitanje univerzitetske pedagogije

-          Mr Savo Ćebić: Zašto je darovite studente matematike neophodno podsticati na istraživanja u oblastima istorije i metodike matematike (geometrije)?

-          Mr Sretko Divljan: Stvaranje novog likovnog shvatanja kod studenata

-          Dr Slobodanka Burazin: Kreativni tim studenata i emocionalni problemi dece

-          Zdravko Starc: Sastavljanje matematičkih problema kao oblik stvaralaštva studenata matematike

-          Dr Grozdanka Gojkov, mr Olivera Knežević-Florić: Vežbe u funkciji podsticanja kreativnosti studenata

 

Promocija knjiga:

 

-          Darovitost i kreativnost, autor: dr Petar Stojaković (prikaz: dr Bosiljka Đorđević)

-          Svako sanja svoje snove, autor: dr Tomislav Đurić (prikaz: dr Radmila Nikolić)

 

 

 

 

2002.

 Vrh strane

Okrugli sto:

Podsticanje darovitosti na studijama iz ugla

Bolonjske deklaracije

 

-          Dr Jovan Đorđević: Daroviti i kreativni studenti i rad sa njima (Stimularea studenţilor supradotaţi şi creativi)

-          Dr Milan Uzelac: Univerzitet i evropski kulturni imperijalizam ili "priče iz bolonjske šume" (Universitatea şi imperialismul cultural european sau "povestile din pădurea bolognesă")

-          Dr Danilo Ž. Marković: Univerzitet i podsticanje darovitosti (Universitatea şi stimularea talentelor)

-          Dr Zoran Avramović: Potencijali i granice kreativnosti sa stanovišta Bolonjske deklaracije (Potenţialele şi graniţele creativităţii din aspectul declaraţieie dela Bologna)

-          Dr Milan Nedeljković: Odgovornost univerziteta za intelektualni i moralni razvoj darovitih studenata (Responsabilitatea universitaţii pentru dezvoltarea intelectuală şi morală a studenţilor supradotaţi)

-          Dr Aurel Božin: Evrposka zona visokog obrazovanja kao novo razvojno okruženje (Zona europeană de învăţământ superior ca un nou context de dezvoltare)

-          Dr Ileana Magda: Školovanje nastavnog osoblja za nastavu na rumunskom jeziku u R. Srbiji (Pregătirea cadrelor didactice pentru învăţământul în limba română în R. Serbia)

-          Mr Tomislav Suhecki: Globalno obrazovanje i lokalna osećajnost, kao šansa za očuvanje resursa kolektivnog pamćenja (Instruirea globalâ ţi sensibilitatea localâ – şansa pentru pâstrarea resurselor de memorie colectivă

-          Dr Bosiljka Đorđević: Univerzitet i daroviti i kreativni studenti (Universitatea şi studenţii supradotaţi şi creativi)

-          Dr Dojna Vintilesku, asist. Andi Konstantinesku: Briga za mlade darovite u gimnaziji i visokom školstvu Rumunije (Preocupări în liceu şi în invâtâmantul superior din Romaniâ pentru tinerii supradotaţi)

-          Dr Ivan Ferbežer: Novi trendovi istraživanja samoslike nadarene dece (Tendinţe noi în cercetarea autoimaginii copilor supradotaţi)

-          Asist. univ. Adela Magac Kandea: Prednosti kooperativnih odnosa na nivou obrazovnog procesa (Avantaje ale relaţiilor de cooperare la nivel ul procesului de învăţământ)

-          Dr Zora Krnjaić: Podsticanje nadarenosti na studijama: novi zahtevi i nove mogućnosti (Stimularea supradotării la studii: cerinţe şi posibilităţi noi

-          Dr Radenko S. Krulj, dr Stojan Cenić: Nastavni planovi i programi - činioci podsticanja stvaralaštva (Planurile şi programele de învăţământ – factorii stimulării creativităţii)

-          Mr Viorika Paser: Koncipiranje didaktičkog tretmana darovitih (Stimularea didactică a elevilor supradotaţi)

-          Dr Marko Stevanović: Nastava i istraživanje kao neodvojivi faktori u poticanju darovitih studenata (Învăţământul şi cercetărileca factori nedespărţiţi ai stimulării studenţilor supradotaţi)

-          Dr Mile Ilić: Nastavnik u tradicionalnoj i stvaralačkoj univerzitetskoj nastavi (Profesorul în învăţământurile universitare tradiţional şi creativ)

-          Dr Slobodanka Gašić-Pavišić, dr Slobodanka Milanović-Nahod: Obrazovanje za kreativnu nastavu i kreativno obrazovanje budućih nastavnika (Instruirea pentru învăţământul creativ şi instruirea creativă a viitoarelor cadre didactice)

-          Dr Slavica Maksić, mr Mira Đurišić-Bojanović, dr Radojica Bojanović: Kreativnost i odnos prema nesaglasnim mišljenjima (Creativitatea şi raportul faţă de opinile discrepante)

-          Dr Ljiljana Miočinović, dr Snežana Joksimović: Inteligencija, stavljanje na tuđe mesto i moralnost (Inteligenţa, situarea în locul celuilalt şi moralitatea)

-          Mr Aleksandar Stojanović: Daroviti studenti i komponente moralnosti (Studenţii supradotaţi şi componentele moralitaţii)

-          Mr Ljupčo Kevereski: Uticaj školske akceleracije na uspeh i socio-emocionalna adaptacija darovitih u istraživačkim radovima (Influenţa accelerării şcolare asupra succesului şi adaptarea socio-emoţională a supradotaţilor în lucrările de cercetare)

-          Dr Vojko Radomirović: Psihološko obrazovanje i motivisanost studenata postdiplomaca učiteljskih fakulteta u Srbiji za rad sa darovitim (Gradul de cultură psihologică şi motivaţia studenţilor de la cursurile postuniversitare ale facultăţilor pentru învăţători din Serbia pentru munca cu elevii supradotaţi)

-          Dr Milenko Kundačina: Metodološko obrazovanje - činilac naučnog stvaralaštva studenata postdiplomaca (Instruirea metodologică factor al creaţiei ştiinţifice a studenţilor postuniversitari)

-          Dr Grozdanka Gojkov: Daroviti studenti u konstruktivističkoj perspektivi visokoškolske didaktike (Studenţii supradotaţi din perspectiva constructivistă a didacticii universitare)

-          Dr Radmila Nikolić: Mentorski rad i daroviti studenti (Activitatea de mentor şi studenţii supradotaţi)

-          Dr Mirko Dejić: Pretpostavke uspešne pripreme studenata za matematičko stvaralaštvo (Premise ale pregătirii eficiente a studenţilor pentru creativitatea in domeniul matematicii)

-          Dr Adrian Negru: Regionalni centri kao osnova za rad sa darovitim studentima (Centrele regionale - bază pentru munca cu studenţii supradotaţi)

-          Mr Nataša Sturza Milić: Motorička darovitost u metodici fizičkog vaspitanja (Supradotare motrică în metodica educaţiei fizice)

-          Dr Jon Lelea: Podsticanje muzičke darovitosti kod studenata iz ugla Bolonjske deklaracije (Stimularea studenţilor supradotaţi muzical în spiritul declaraţiei de la Bologna)

-          Dr Krstivoje Špijunović: Samoevaluacija fakulteta kao pretpostavka uspešnijeg rada sa darovitim studentima (Autoevaluarea facultăţilor ca presupunere a municii eficace cu studenţii supradotaţi)

 

Promocija knjiga:

 

         Darovitost - izabrani radovi prezentovani u svetu, autor: dr Ivan Ferbežer (prikaz: dr Bosiljka Đorđević)

         Rana identifikacija darovitosti, autori: Dr Grozdanka Gojkov, Mr Nataša Sturza-Milić, Aleksandra Gojkov-Rajić, Aleksandar Stojanović (prikaz: dr Aurel Božin)

 

 

 

 

 

 

 

2003.

Vrh strane 

Okrugli sto:

Mesto darovitih u kurikularnoj reformi

 

-          Dr Dušanka Lazarević: Obrazovanje darovitih u koncepciji novog školskog programa

-          Dr Jovan Đorđević: Individualizacija i problemska nastava u radu sa darovitim i talentovanim učenicima

-          Dr Anton Ilica: Inteligenţa emoţională în cazul supradotaţilor (Emocionalna inteligencija u slučaju darovitih)

-          Dr Milan Uzelac: Značaj muzike u obrazovanju darovite dece

-          Dr Bosiljka Đorđević: Obrazovanje i vaspitanje darovitih i talentovanih prema saopštenjima na dva internacionalna skupa o darovitima

-          Dr Marko Stevanović: Daroviti kao pokretači kurikulumskih promjena

-          Dr Ivan Ferbežer: Primer sodobnih delavnic za razvijanje nadarjenih otrok v vrtcih v Nemčiji

-          Dr Slavica Maksić, dr Mira Đurišić-Bojanović: Obrazovna podrška za darovite u kontekstu demokratizacije obrazovanja

-          Dr Mile Ilić: Obrazovanje darovitih učenika i skriveni kurikulum

-          Dr Zora Krnjaić: Nadarenost u koncepciji obrazovanja usmerenog na ishode

-          Dr Dušan Simić: Prvi korak: prepoznavanje nadarenih učenika

-          Dr Milan Nedeljković: Razvijanje kurikuluma prema potrebama darovitih učenika osnovne škole

-          Dr Stanoje Ivanović: Sistemski preduslovi za rad sa darovitim učenicima

-          Dr Radmila Nikolić: Daroviti u Opštim osnovama školskog programa

-          Dr Milenko Kundačina: Istraživačke aktivnosti učenika u kurikularnoj reformi škole

-          Mr Ljupčo Kevereski: Tendencije kurikularnih reformi u R. Makedoniji

-          Dr Aurel Božin: Reforma kurikuluma: izazov ili stresor?

-          Dr Miloš Pavlović: Rad sa darovitim učenicima – doprinos reformi obrazovanja u Srbiji

-          Tudor Deaconu: Copii supradotaţi – caracteristici psihologice componentele specifice supradotării (Darovita deca – psihološke karakteristike - specifične komponente darovitosti)

-          Dr Grozdanka Gojkov: Pluralizam u nastavi iz ugla darovitih

-          Inst. Gabriela Kelemen: Valenţe psihologice şi educaţionale ale copiilor supradotaţi

-          Mr Aleksandar Stojanović: Daroviti učenici i savremeni pedagoški trendovi

-          Dr Danilo Ž. Marković: Uloga nastavnika u obrazovanju darovitih

-          Dr Šefika Alibabić: Uloga školskog menadžmenta u razvoju darovitih

-          Dr Nada Vilotijević: Uloga nastavnika u radu sa darovitim učenicima

-          Dr Dragoljub Krneta, mr Ljiljana Krneta: Spremnost nastavnika za prihvatanje promjena u obrazovanju Republike Srpske

-          Dr Svetozar Dunđerski: Odlučujuća uloga nastavnika u identifikaciji darovite dece

-          Dr Krstivoje Špijunović: Razvijanje osnovnih elemenata logičkog mišljenja učenika potencijalno nadarenih za matematiku u koncepciji novog školskog programa

-          Dr Tamara Gorelova-Uzelac: Državni standard obrazovanja i nastavni plan za obrazovanje organizatora – metodičara u predškolskim ustanovama u Ruskoj federaciji

-          Dr Mirko Dejić, Aleksandra Mihajlović: Neka svetska iskustva u identifikaciji i razvijanju darovitosti za matematiku

-          Mirjana Srećković-Milin, Biljana Vujasin: Podsticanje istraživačkog rada sa darovitima u okviru bioloških nauka

-          Mr Sretko Divljan: Vizuelna umetnost kao razvojna potreba i kurikularna koncepcija obrazovanja

-          Dr Adrian Negru: Darovitost u oblasti likovnih umetnosti – psihopedagoške implikacije

-          Dr Ileana Magda: Reforma curriculară şi stimularea talentului lingvistic (Kurikularna reforma i stimulisanje jezičke darovitosti)

-          Mr Aleksandra Gojkov-Rajić, Jelena Prtljaga: Neke metodičke ideje za podsticanje jezički darovite dece na ranom uzrastu

-          Mr Nataša Sturza Milić: Komparacija modela A i B osnova programa vaspitno-obrazovnog rada u funkciji pronalaženja boljih mogućnosti rada sa motorički darovitom decom

 

Promocija knjige:

 

-          Intelektualna nadarenost mladih, autor: dr Zora Krnjaić (prikaz: dr Viorika Paser)

 

 

 

2004.

 Vrh strane

Okrugli sto:

Strategije podsticanja darovitosti

 

 

-          Dr Šefika Alibabić,: Mentorstvo – strategija razvoja darovitih

-          Dr Milica Andevski: Didaktika fantazije i kreativnosti – na izvoru kreativnosti

-          Dr Marjan Blažič: Strategija razvoja darovitih i talentovanih u Sloveniji

-          Dr Aurel Božin: Pozitivna psihologija i darovitost

-          Dr Brkić, M., Brkić, J., Uloga nastavnika u ranom prepoznavanju i identifikaciji nadarenih i talentiranih

-          prof. Tudor Deaconu: Strategia stimularii supradotatilor in Romania

-          Dr Mirko Dejić: Strategije rada sa matematički nadarenim učenicima

-          Dr Bosiljka Đorđević: Strategije podsticanja darovitosti – programi namenjeni darovitima

-          Dr Jovan Đorđević: Savremena didaktika i nastava na različitim nivoima zahteva

-          Dr Višnja Đorđić: Škola i sportski talenti

-          Dr  Ivan Ferbežer: Poučevanje samousmerjevalnega učenja nadarjenih učencev

-          Dr Olivera Gajić: Stvaralaštvo u problemskoj nastavi književnosti kao podsticaj darovitosti

-          Dr  Grozdanka Gojkov: Lični kognitivni okviri i metakognicija darovitih

-          Mr Aleksandra Gojkov-Rajić, Jelena Prtljaga: Igra kao sredstvo podsticanja jezičke darovitosti

-          Dr Radovan Grandić, mr Jovana Milutinović, Muzeji i darovitost

-          Dr Graorac, I., Društvene i institucionalne pretpostavke za podsticanje darovitosti

-          Dr Ignjatović, M., dr Ignjatović, D., Podsticanje darovitosti iz ugla psihoanalitičara

-          Dr Mile Ilić: Podsticanje stvaralačkog ispoljavanja učenika u okviru građanskog vaspitanja

-          Dr Stanoje Ivanović: Obrazovanje darovitih u koncepciji obrazovanja za XXI vek

-          Dr Branko Jovanović: Školovanje i usavršavanje nastavnika za rad sa darovitim učenicima

-          Mr Zorica Jovanović: Strategije podsticanja darovitosti za literarno stvaralaštvo učenika mlađih razreda osnovne škole

-          Dr Ljupčo Kevereski: Motivacijski procesi kao determinante u strategiji podučavanja darovitih

-          Dr Olivera Knežević-Florić: Kreativne strategije mišljenja kao osnova za podsticanje razvoja darovitosti

-          Dr Zora Krnjaić: Porodica i podsticanje kognitivnog razvoja nadarenih

-          Dr Radenko Krulj, dr Milenko Kundačina: Daroviti učenici kao istraživačka varijabla

-          Mr Svetlana Kurteš: Učenje stranog jezika na ranom uzrastu i kognitivni razvoj

-          Nataša Lalić: Uloga nastavnika u podsticanju motivacionih aspekata darovitosti

-          Dr Dušanka Lazarević: Darovito dete i udžbenik

-          Dr Ileana Magda: Nastava književnosti i podsticanje darovitosti

-          Dr Slavica Maksić, dr Mira Đurišić-Bojanović: Jednakost i izuzetnost u obrazovanju

-          Akademik dr Danilo Ž. Marković: Podsticanje darovitosti i stvaranje intelektualne elite

-          Dr Milan Nedeljković: Jedinstvo koncepcije/cilja, politike i strategije u podsticanju darovitih učenika

-          Dr Adrijan Negru: Metodičke alternative za stimulaciju darovitosti u likovnoj umetnosti

-          Marinel Negru: Leksičko-semiotički testovi za brzo učenje u funkciji modeliranja darovitosti

-          Dr Radmila Nikolić: Nužnost promena sistema takmičenja kao strategija rada sa darovitim pojedincima

-          Mr Viorika Paser: Podsticanje kreativne produkcije kod darovitih na predškolskom uzrastu

-          Conf. univ. dr Poesis Petrescu: Influenta stilului pedagogic asupra stimularii supradotatilor

-          Akademik  prof. dr Vasile Popa, prof. dr Miodrag Milin:, Novine u rumunskom zakonodavtsvu u visokom školstvu i mesto darovitih u njima

-          Dr Vojko Radomirović: Kreativnost kod studenata postdiplomaca na učiteljskom fakultetu

-          Prof. dr. sc. Vladimir Rosić, izv. prof. dr. sc. Sofija Vrcelj,  prof. dr. sc. Marko Mušanović: Strategija razvoja darovitosti

-          Dr Krstivoje Špijunović: Uloga nastavnika u identifikaciji i radu sa potencijalno darovitim učenicima

-          Mirjana Srećković-Milin, Heuristička metoda kao deo strategije podsticanja darovitosti

-          Akademik dr Marko Stevanović: Daroviti u kontekstu kreativnih strategija

-          Mr Aleksandar Stojanović: Nastavni modeli i postupci podsticanja darovitih

-          Mr Nataša Sturza-Milić: Podsticanje motoričke darovitosti na predškolskom uzrastu

-          Mr Tomislav Suhecki: Da li postoji darovitost za realizaciju talenta

-          Dr Biljana Trebješanin: Projekatska nastava u dodatnom radu sa darovitim adolescentima

-          Mr Uzelac, T., Teorija sposobnosti B.M. Teplova

-          Dr Milan Uzelac: Obrazovanje darovitih u doba planetarne demokratije

-          Biljana Vujasin: Strategije podsticanja darovitih učenika srednje škole

-          Dr Jon Lelea: Kreativne strategije kao osnova za podsticanje muzičke darovitosti

 

Promocija knjiga:

 

-          Determinante i reperkusije prevremenog upisa darovitih u školu, autor dr Ljupčo Kevereski (prikaz: dr Ivan Ferbežer)

-          Škola po mjeri deteta, autor dr Marko Stevanović (prikaz: Biljana Vujasin)

-          »Nova škola« - dečja štampa i kreativnost (prikaz: Tanja Jašin-Mojse)

 

Početna strana ] Prethodna strana ] Grafikoni ]

Poslednja izmena: novembar, 2009