Kalendar rada

ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU
 
I SEMESTAR (zimski)
 
       N A S T A V A
       – od 01. X 2020. do 15. I 2021. godine
 
       PEDAGOŠKA PRAKSA     
14. – 25. decembar 2020.
Prva godina
I  praksa: 30 časova, 5 radnih dana, 1 ESPB
Druga godina
III praksa: 60 časova, 10 radnih dana, 2 ESPB
Treća godina
V praksa: 60 časova, 10 radnih dana, 5 ESPB
 
       RASPUST I PRAZNICI         
       11. XI 2020. (dan Primirja u I sv. ratu)
       24. i 25. XII 2020. (Božić)
       od 01. do 10. I 2021. godine
 
       ISPITNI ROKOVI
       – od 18. I do 12. II 2021. godine (januarsko-februarski)
 
II SEMESTAR (letnji)
 
       N A S T A V A
       – od 17. II do 31. V  2021. godine
 
       PEDAGOŠKA PRAKSA           
17. – 28. maj 2021.
Prva godina
II  praksa: 30 časova, 5 radnih dana, 1 ESPB
Druga godina
IV praksa: 60 časova, 10 radnih dana, 2 ESPB
Treća godina
VI  samostalna praksa: 60 časova, 10 radnih dana 5 ESPB
 
       RASPUST
       – od 01. VII do 27. VIII 2021. godine  
 
       ISPITNI ROKOVI
       – od 08. III do 26. III 2021. godine (martovski)
       – od 01. VI do 30. VI 2021. godine (junski)
       – od 23. VIII do 10. IX 2021. godine (septembarski)  
       – od 13. IX do 30. IX 2021. godine (oktobarski)  
 
       PRAZNICI        
       – 15-16. II 2021. godine (Dan državnosti Srbije)
       – od 30. IV do 03. V 2021. godine (Uskrs)
       –  01. do 03. V 2021. godine (1. maj)