AKTUELNO

Spisak najuspelijih diplomskih i master radova, odbranjenih akademske školske 2022/23. godine i podela diploma

studentkinjama i studentima koji su završili osnovne i/ili master strukovne studije…

Saznajte više...

Informacije o početku nastave u školskoj 2023/24. godine

za studente na svim studijskim programima i godinama studija…

Saznajte više...

Na posebno kreiranoj stranici možete pročitati informacije o sprovođenju

aktivnosti profesora i studenata na promociji Visoke škole

Prezentacije smerova

oba studijska programa

Strukovni vaspitač

Strukovna medicinska sestra/tehničar