AKTUELNO

Objavljen Zbornik radova 25. okruglog stola

Kompleksnost fenomena darovitosti i kreativnosti – izazovi pojedinac i društvo (elektronsko izdanje)…

Saznajte više...

Konkurs za upis studenata

na osnovne i master studije …

Saznajte više...