AKTUELNO

Obaveštenje za studente

U novonastaloj situaciji nastava se organizuje na daljinu. S obzirom da nije moguće osmisliti univerzalan model kako će se nastava odvijati, svaki profesor/asistent je osmislio odgovarajući način za svoj predmet/predmete i biće na raspolaganju u elektronskoj komunikaciji sa studentima u terminima predavanja/vežbi/konsultacija.

Saznajte više...

Obaveštenje za studente i profesore

Obaveštavaju se studenti i profesori da se, pored nastavnih i sve druge aktivnosti koje pretpostavljaju direktan međuljudski kontakt i predviđaju boravak u prostorijama Škole obustavljaju (ispiti u martovskom ispitnom roku, odbrane diplomskih, specijalističkih i master radova, konsutacije, rad u biblioteci…), kao i da uputstva za realizaciju onlajn nastave slede.

Saznajte više...

Važno obaveštenje

Poštovane kolege studenti i profesori, u skladu sa proglašenim vanrednim stanjem u Republici Srbiji, obaveštavamo vas da će se izvođenje nastave organizovati na daljinu, i da će Visoka škola biti zatvorena (osim restriktivnih dežurstava administrativnih službi).

Molimo vas da redovno pratite sajt Visoke škole za dalja uputstva, kao i da se strogo pridržavate pravila vanrednog stanja, u cilju očuvanja svog i zdravlja drugih ljudi.

Saznajte više...