Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje

vaspitača "Mihailo Palov" u Vršcu

Akreditovana od strane Akreditacione komisije, registrovana i sa dozvolom za rad.

Početna strana Sadržaj Kontakt Izdanja/knjige

Projekat EAR
AKTUELNOSTI - ispitni rok, raspored, upis, obaveštenja... STUDENTI - nastavni plan, ispitni rokovi, kalendar rada, predmeti... DOŠKOLAVANJE... NAUKA - istorijat, 12. okrugli sto, 13. okrugli sto... SLIKE/PREZENTACIJE... DOKUMENTA - statut, Program rada, informator za studente, izveštaj o radu... PROJEKAT EAR - izveštaji, slike, pozivno pismo... AKREDITACIJA... KONTAKT...

Izveštaji
Slike
Pozivno pismo

Projekat EAR je deo sajta Više škole za obrazovanje vaspitača posvećen projektu Darovita deca i relevantni odrasli u regionu Južnog Banata i Timiša koji škola realizuje u saradnji sa Univezitetom Tibiskus iz Temišvara i pod pokroviteljstvom Evropske agencije za rekonstrukciju.

UNIVERSITATEA TIBISCUS

Timisoara

 

  

Gifted Children and Relevant Adults in the Region of South Banat and Timish

An EU funded project managed by the European Agency for reconstruction

 

Projekat prekogranične saradnje sa Rumunijom

 Viša škola za obrazovanje vaspitača iz Vršca nastavlja uspešnu i dugogodišnju saradnju sa Univerzitetom Tibiskus iz Temišvara još jednim oblikom partnerstva. Radi se o susedskom programu Srbija Crna Gora - Rumunija pod nazivom Gifted Children and Relevant Adults in the Region of South Banat and Timish (Darovita deca i relevantni odrasli u regionu Južnog Banata i Timiša). Realizacija programa počela je krajem prošle godine, kada je potpisan ugovor između Više škole za obrazovanje vaspitača u Vršcu i Evropske agencije za rekonstrukciju Balkana. Program je osmišljen kao mali projekat u kategoriji Ljudi ljudima, traje godinu dana i njegova vrednost je 50 000 €, a glavni finansijer je Evropska agencija za rekonstrukciju Balkana (95%), dok je Viša škola nosilac projekta i učestvuje sa 5% vrednosti projekta.

 Prožet idejom o gajenju dobrih susedskih odnosa koji između dve zemlje već postoje, program je osmišljen kao stručno usavršavanje vaspitača i učitelja sa obe strane granice za identifikaciju i rad sa darovitom decom. S obzirom na to da sadrži elemente naučnog i stručnog rada, programom je predviđeno dizajniranje instrumenta koji će snimiti potrebe budućih polaznika iz oblasti rada sa darovitom decom, kao i osmišljavanje savremenih sadržaja seminara. Programom će biti obuhvaćeno 50 vaspitača, učitelja i studenata (budućih vaspitača i učitelja) iz Vršca i Temišvara. Sedmodnevni semirani će biti realizovani u toku maja i septembra meseca, a vodiće ih profesori iz Srbije i Rumunije, stručnjaci iz ove oblasti. Nakon teorijske i praktične edukacije, polaznicima je na raspolaganju par meseci da u praksi primene znanja i veštine stečene na predavanjima i radionicama, nakone čega će se organizovati jednodnevni okrugli sto na kojem mogu da razmene svoja iskustva iz prakse. U završnoj fazi projekta izdaće se dvojezična publikacija kojom će biti obuhvaćeni sadržaji seminara i koji će imati svojevrsno produženo dejstvo na budući rad prosvetnih radnika koji su bili obuhvaćeni obukom.

 Projekat je počeo s realizacijom u januaru 2007. godine, kada su održani sastanci sa partnerom iz Rumunije, kada je utvrđena dinamika realizacije aktivnosti predviđenih projektom, usaglašen tekst cirkularnog pisma kojima su potencijalni korisnici obavešteni o započetoj akciji i osmišljen upitnik kojim se dobija uvid u interesovanja i budućih vaspitača i učitelja obuhvaćenih programom, a koja se odnose na pitanja rada sa darovitom decom u vrtićima i nižim razredima osnovne škole. Upitnik je već distribuiran u Vršcu, polaznici su ga popunili i dobijeni rezultati su analizirani, a ovih dana se očekuju i popunjeni upitnici iz Rumunije. Sledeći korak je osmišljavanje sadržaja teorijskih predavanja i praktičnih aktivnosti radionica, i naravno, realizacija seminara.

 Program stručnog usavršavanja predstavlja prirodan nastavak jednog od više oblika saradnje koja je već ostvarena između Više škole za obrazovanje vaspitača iz Vršca i Univerziteta Tibiskus, a odnosi se na naučne i stručne skupove koji su posvećeni darovitima, a koje više godina unazad dve institucije zajedno organizuju. Savremene naučne tendencije na polju darovitosti biće prevedene na konkretne sadržaje i postupke koje vaspitači i učitelji mogu realizovati u svojim učionicama, čime će naći svoj put do najznačajnijih korisnika, odnosno, darovite dece.

 

 

Početna strana ] Izveštaji ] Slike ] Pozivno pismo ]

Poslednja izmena: novembar, 2009