Projekti

106120-3d-glossy-orange-orb-icon-people-things-people-worker

U nastavku možete pročitati priloge o projektnim aktivnostima Visoke škole.

Zbornik radova sa Međunarodne konferencije

„Savremeni izazovi u vaspitanju i obrazovanju – didaktički aspekti“…

Saznajte više...

Komentari su isključeni na Zbornik radova sa Međunarodne konferencije

Održana inkluzivna radionica

u saradnji sa udruženjem „Otvoreno srce sveta“…

Saznajte više...

Komentari su isključeni na Održana inkluzivna radionica

Projektna aktivnost – kreativna radionica

u okviru projekta „Integrativni pristup na ranom uzrastu – uloga vaspitača”…

Saznajte više...

Komentari su isključeni na Projektna aktivnost – kreativna radionica

Predavanje u okviru razvojnoistraživačkog projekta Integrativni pristup učenju na ranom uzrastu – uloga vaspitača

koji finansira Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost…

Saznajte više...

Komentari su isključeni na Predavanje u okviru razvojnoistraživačkog projekta Integrativni pristup učenju na ranom uzrastu – uloga vaspitača

Potpisan Memorandum o saradnji

u okviru projekta „Inequality Challenge – Tackling gender inequality through theatre-based education among most vulnerable groups in Serbia“…

Saznajte više...

Komentari su isključeni na Potpisan Memorandum o saradnji

Visokoj školi dodeljena Erazmus povelja

na konkursu Erasmus Charter for Higher Education Selection 2019…

Saznajte više...

Komentari su isključeni na Visokoj školi dodeljena Erazmus povelja

Predstava „Usudi se, promeni se“

u okviru projekta „Zamenom uloga do promene u stavovima“…

Saznajte više...

Komentari su isključeni na Predstava „Usudi se, promeni se“

Realizacija ERASMUS+ mobilnosti nenastavnog osoblja

sa Univerzitetom „Alexandru Ioan Cuza” u Jašiju (Rumunija)…

Saznajte više...

Komentari su isključeni na Realizacija ERASMUS+ mobilnosti nenastavnog osoblja

Projekat „Mreža praktičara za podršku predškolskom vaspitanju i obrazovanju“

u okviru zajedničke inicijative…

Saznajte više...

Komentari su isključeni na Projekat „Mreža praktičara za podršku predškolskom vaspitanju i obrazovanju“

Realizacija ERASMUS+ mobilnosti nastavnog osoblja

na Univerzitetu „Lucian Blaga“ – Sibiu (Rumunija)…

Saznajte više...

Komentari su isključeni na Realizacija ERASMUS+ mobilnosti nastavnog osoblja