Projekti

106120-3d-glossy-orange-orb-icon-people-things-people-worker

U nastavku možete pročitati priloge o projektnim aktivnostima Visoke škole.

Studentska konferencija

SAVREMENI IZAZOVI U VASPITANJU I OBRAZOVANJU ‒ DIDAKTIČKI ASPEKTI…

Saznajte više...

Komentari su isključeni na Studentska konferencija

Peti i šesti broj biltena

u okviru projekta ECMYILM…

Saznajte više...

Komentari su isključeni na Peti i šesti broj biltena

Seminar „Razumevanje i usvajanje refleksivne prakse u obrazovanju vaspitača i nastavnika“

održan u Novom Sadu…

Saznajte više...

Komentari su isključeni na Seminar „Razumevanje i usvajanje refleksivne prakse u obrazovanju vaspitača i nastavnika“

Završna konferencija projekta RECI

održana u malom amfiteatru Visoke škole…

Saznajte više...

Komentari su isključeni na Završna konferencija projekta RECI

„Škola u zajednici, zajednica u školi“

Završna konferencija projekta RECI…

Saznajte više...

Komentari su isključeni na „Škola u zajednici, zajednica u školi“

Poziv za učešće u ERAZMUS+ programu razmene

sa Univerzitetom „Alexandru Ioan Cuza“ u Jašiju (Rumunija)…

Saznajte više...

Komentari su isključeni na Poziv za učešće u ERAZMUS+ programu razmene

Realizacija ERASMUS+ mobilnosti nastavnog osoblja

na Univerzitetu „Alexandru Ioan Cuza” u Jašiju, Rumunija…

Saznajte više...

Komentari su isključeni na Realizacija ERASMUS+ mobilnosti nastavnog osoblja

Vodič kroz harmonizovani kurikulum

dostupan na sajtu Škole…

Saznajte više...

Komentari su isključeni na Vodič kroz harmonizovani kurikulum

Pokrajinska vlada finansira razvojnoistraživački projekat

Visoke škole pod nazivom: „Strategije podsticanja kreativnosti na ranom uzrastu“…

Saznajte više...

Komentari su isključeni na Pokrajinska vlada finansira razvojnoistraživački projekat

International Staff Training Week

na Alexandru Ioan Cuza Univerzitetu u Jašiju, Rumunija…

Saznajte više...

Komentari su isključeni na International Staff Training Week