ZBORNIK VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA

ZA VASPITAČE MIHAILO PALOV  - VRŠAC

 

CIP katalogizacija

 

25. OKRUGLI STO

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

KOMPLEKSNOST FENOMENA DAROVITOSTI I KREATIVNOSTI

izazovi: pojedinac i društvo -

 

TEMATSKI ZBORNIK 

 Sadržaj:

 

Impresum, uvodne napomene, učesnici skupa

 

I Impulsi za diskusiju

 

Roland S Persson: CHALLENGES TO THE BASIS OF GIFTEDNESS AND TALENT  EDUCATION

Zora Krnjaić:   POTENCIJAL HOBIJA ZA POZITIVAN RAZVOJ I DOBROBIT MLADIH

Zora Krnjaić:   HOBBY POTENTIAL FOR POSITIVE YOUTH DEVELOPMENT AND WELL-BEING


II Saopštenja i diskusija

Marija Aleksandrović, Eldena Stanić: JEZIČKA SPOSOBNOST ROMA I ROMKINJA DA UČE JEZIKE: STEREOTIP ILI POSEBAN DAR
Milica Andevski, Jasmina Arsenijević Branislav Banić, Mira Vidaković: DIGITALNA KREATIVNOST
Anica Arsić:KOMPONOVANJE KAO PODSTICAJ RAZVOJA KREATIVNOSTI
Đurađ Barać: DAROVITI UČENICI SA SPECIFIČNIM POTEŠKOĆAMA U UČENJU
Адријан Божин: ПРОБЛЕМ ПРОЦЕНЕ РЕЗУЛТАТА КРЕАТИВНОГ ПРОЦЕСА
Гордана Будимир-Нинковић, Ненад Стевановић: СЛОБОДНО ВРЕМЕ ДАРОВИТИХ УЧЕНИКА У ДОМУ
Nataša Crnjanski: IZRAZITO DAROVITI STUDENTI MUZIKE: SAMOPROCENA OSOBINA LIČNOSTI, NAVIKA I UTICAJA
Еуђен Чинч: ПРИСТУПИ ПРОУЧАВАЊУ МУЗИЧКЕ ДАРОВИТОСТИ – РЕТРОСПЕКТИВЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ
Ивана Ђорђев: ДАРОВИТОСТ У 21. ВЕКУ ИЗ СТУДЕНТСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ
Olja Džinkić, Lana Tomčić: SAVREMENI OBLICI PODSTICANJA DAROVITOSTI IZ UGLA KONSTRUKTIVIZMA
Ljiljana Gomerčić: ALTERNATIVNI KONCEPTI I POTICANJE KREATIVNOSTI U VRTIĆU – PEDAGOGIJA MONTESSORI
Aleksandra Gojkov Rajić, Grozdanka Gojkov, Aleksandar Stojanović: SAMODETERMINISANOST KAO FAKTOR PROFESIONALNIH I DRUGIH ŽIVOTNIH OSTVARENJA DAROVITIH
Bisera Jevtić, Nevena Stanisavljević: KREATIVNA NASTAVA I MAS-MEDIJI
Јована Јоковић: АЛТЕРНАТИВНЕ ШКОЛЕ – РАЗВОЈ ЛИДЕРСКИХ ДИСПОЗИЦИЈА
Биљана Јоксимовић: ПИСМЕНИ РАДОВИ УЧЕНИКА У ФУНКЦИЈИ ПОДСТИЦАЊА КРЕАТИВНОСТИ ДАРОВИТИХ
Миона Коматина: ПСИХОДРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ У НАСТАВИ КЊИЖЕВНОСТИ КАО ТЕХНИКА У РАЗВОЈУ ДАРОВИТИХ
Марина Кузмановска: ВЛИЈАНИЕТО НА СОЦИЈАЛНИТЕ ФАКТОРИ ВО УНАПРЕДУВАЊЕТО НА КРЕАТИВНОСТА КАЈ УЧЕНИЦИТЕ
Dušanka Lazarević, Snežana Radisavljević Janić: DOPRINOS NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA U IDENTIFIKOVANJU I RAZVOJU DAROVITOSTI I TALENATA U SPORTU
Slavica Luburić, Rajka Mićanović: KREATIVNOST VASPITAČA KAO ČINILAC PODSTICANJA DAROVITOSTI DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA
Miona Majstorović Lemaître: ISPUNJAVANJE SOCIO-EMOTIVNIH POTREBA DAROVITIH PO SENG SMPG METODI
Slavica Maksić: DAROVITI POTENCIJALI, SMISLENO UČENJE I KREATIVNI DOPRINOSI
Јелена Максимовић, Јелена Евтимов: ИСТРАЖИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ОБРАЗОВАЊА ДАРОВИТИХ КРОЗ ПРОЈЕКТНУ НАСТАВУ
Jelena Maksimović, Aleksandra Milanović: CONSTRUCTIVIST APPROACH IN THE RESEARCH OF GIFTED - CHARACTERISTICS, SIGNIFICANCE AND BENEFITS
Ivana Markov Čikić, Snežana Prtljaga: DAROVITI U SPORTU – PODRŠKA EKONOMIJI I UDALJAVANJE OD SPORTSKIH IDEALA
Nikola Mijanović: GLOBALIZACIJA KAO PODSTICAJNI I LIMITIRAJUĆI FAKTOR RAZVOJA DAROVITIH
Miodrag Milin, Lavinia Betea: EDUCAREA CREATIVITĂŢII „NATIVILOR DIGITALI” DE CĂTRE „IMIGRANŢII DIGITALI”
Lidija Moskovljević, Slobodanka Dobrijević: KOMPONENTE ISPOLJAVANJA STVARALAŠTVA U RITMIČKOJ GIMNASTICI
Игор Николић: БАЗИЧНИ МОДЕЛ РАЗВОЈА МУЗИЧКОГ ТАЛЕНТА – ДОПРИНОС ДЕФИНИСАЊУ ФЕНОМЕНА
Jelena Osmanović, Aleksandra Milanović: USLOVLJENOST POZNAVANJA KOMPLEKSNOSTI FENOMENA I POTENCIJALNIH NAČINA IDENTIFIKOVANJA DAROVITIH I KREATIVNIH UČENIKA U ŠKOLSKOM KONTEKSTU
Ружица Петровић: ТАЛЕНАТ – ГЕНИЈАЛНОСТ – СВЕТОСТ У ФИЛОЗОФИЈИ Н. БЕРЂАЈЕВА
Predrag Prtljaga, Ivana Đorđev: NEOPHODNOST KONTINUIRANOG UNAPREĐIVANJA DIGITALNIH VEŠTINA U IDENTIFIKACIJI I RADU SA DAROVITIMA
Jasmina Stolić Pivnički, Grozdanka Gojkov: PERSONALIZACIJA KAO FAKTOR PODSTICANJA RAZVOJA MUZIČKOG TALENTA KOD UČENIKA
Tomislav Suhecki: UMETNOST PEDAGOGIJE – PEDAGOGIJA UMETNOSTI
Dragana Veljković Stanković, Jelena Stojiljković: МОТИВ (НЕОСТВАРЕНЕ) ЉУБАВИ У ПРИПОВЕТКАМА ЛАЗЕ К. ЛАЗАРЕВИЋА – КРЕАТИВНИ ПРИСТУП У ПИСМЕНИМ ЗАДАЦИМА СРЕДЊОШКОЛАЦА
Danica Veselinov, Ljiljana Kelemen Milojević: DAROVITI STUDENTI – BUDUĆI VASPITAČI U DISKURSU SA HEURISTIČKIM PREDZNAKOM
Зорица Влајковац, Снежана Влајковац: КРЕАТИВНА НАСТАВА ПОЧЕТНОГ ЧИТАЊА И ПИСАЊА У ОБРАЗОВАЊУ ДАРОВИТИХ УЧЕНИКА

III  Povodom jubileja – 25 godina okruglih stolova o darovitosti

Aleksandar Stojanović: U čast jubileja - 25 godina o darovitosti
Blanka Bogunović: The 25th Round Table on Giftedness in Vršac, Serbia