Projekti

106120-3d-glossy-orange-orb-icon-people-things-people-worker

U nastavku možete pročitati priloge o projektnim aktivnostima Visoke škole.

Poziv za učešće u Erasmus+ programu

razmene studenata…

Saznajte više...

Komentari su isključeni na Poziv za učešće u Erasmus+ programu

Mobilnost studenata

u okviru Erazmus+ projekta…

Saznajte više...

Komentari su isključeni na Mobilnost studenata

Prvi broj biltena

u okviru projekta ECMYILM…

Saznajte više...

Komentari su isključeni na Prvi broj biltena

doc. dr Jelena Prtljaga

odabrana za člana HERE tima…

Saznajte više...

Komentari su isključeni na doc. dr Jelena Prtljaga

Interaktivni seminar – metodološke veštine

održan na Visokoj školi u Novom Sadu…

Saznajte više...

Komentari su isključeni na Interaktivni seminar – metodološke veštine

Studijska poseta Baji, Mađarska

u okviru TEMPUS projekta…

Saznajte više...

Komentari su isključeni na Studijska poseta Baji, Mađarska

Projekat TEACH predstavljen u Hrvatskoj

na Sveučilištu Juraj Dobrila u Puli…

Saznajte više...

Komentari su isključeni na Projekat TEACH predstavljen u Hrvatskoj

Projekat Tempus TEACH

predstavljen na Prolećnim stručnim susretima „VASPITAČI-VASPITAČIMA“…

Saznajte više...

Komentari su isključeni na Projekat Tempus TEACH

Druga preventivna monitoring poseta

projekat TEACH…

Saznajte više...

Komentari su isključeni na Druga preventivna monitoring poseta

Učešće u projektima Erasmus+

u saradnji sa visokoškolskim institucijama iz Rumunije…

Saznajte više...

Komentari su isključeni na Učešće u projektima Erasmus+