Alkoholizam kao socijalni problem

Alkoholizam je socijalni problem koji je u našoj sredini prisutan kao rastuća pojava koja permanentno ugrožava osim zdravstvenih i socijalne funkcije porodice.

Alkoholizam nije problem samo pojedinca već svih onih koji su uključeni u život „obolelog“. Obzirom na to da je svaki čovek član neke porodice njegova zavist od alkohola odražava se i na ostale članove . Jasno je da ukoliko je alkoholičar, on nikako ne može biti alkoholičar negde drugde, negde van porodice. Oni zajedno startuju i istovremeno utiču na sve faze razvoja alkoholizma.

Razlozi za veliki broj alkoholičara  leže u činjenici da je alkohol lako dostupan. Njegova se magična moć krije u činjenici da brzo i lako menja sliku stvarnosti, pojačava ili oslabljuje određena osećanja, čini drugačijim doživljaje.

Kod alkoholičara najpre se pojavljuju  socijalni simptomi koji se manifestuju poremećenim ponašanjem i sukobima unutar porodice, raskidanjem veza među članovima porodice. Alkoholičar ugrožava i svog partnera i svoju decu, zbog čega porodica postaje bolesna i sistem vrednovanja ljudskih kvaliteta, poštovanja ličnosti, pa i samih egzistencijalnih potreba porodice biva poremećen.

Ovakva porodica nije u mogućnosti da odgovori društvenim normama i njeno vršenje  bioloških, ekonomskih i psiho-socijalnih funkcija je ispod društvenih kriterijuma. Odlike jedne ovakve porodice su:  neusklađenost stavova među njenim članovima, neuravnoteženi odnosi, slaba komunikacija, siromašan socijalni život koji vodi do potpune socijalne izolacije. S psihološkog stanovišta, članovi takvih porodica su često socijalno neizgrađene ličnosti, emocionalno nezrele, intelektualno ograničene ili u najblažem slučaju ličnosti određene čitavim sistemom kompleksa,povećanjem neurotičnosti, te poremećajima navika i ponašanja, problemima u učenju i socijalizaciji i dr. Iz pedagoškog iskustva je poznato da se deca iz takvih porodica najteže vaspitavaju, priklanjaju redu, radu i disciplini. To su nesrećna deca koja obično svoje psihološko stanje manifestuju agresivnošću, nepoštovanjem drugova, a i samih prosvetnih radnika.

Izvor: alkoholizam.com

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>